Vytlačiť

V Parku Drienová sa konalo ďalšie Hodové ekumenické stretnutie

03 Posledne upravy programu poboznosti  katolicki knazi Pavol Gera a Pavel Zidek a rabin Michal KapustinV Parku Drienová sa uskutočnili dňa 25. júna 2016 alternatívne hody, keďže Rajec má patróna sv. Ladislava. Pri tejto príležitosti sa konalo ekumenické stretnutie troch rajeckých spoločenstiev (katolíci, evanjelici a židia), ktoré formovali celú rajeckú históriu po stáročia.

Minulý rok sa v rámci tohto stretnutia požehnala a uviedla do života Zvonicu Ladislav. V sobotu bola požehnaná Pustovňa Antona Srholca, ako spomienku na vzácneho človeka. Anton Srholec bol takmer celý život prenasledovaný, keďže svoj život zasvätil službám Bohu. Napriek týmto skutočnostiam sa tešil zo života, pomáhal ľuďom s ťažko skúšaným osudom.

Úvodné slovo a privítanie všetkých hostí uviedol pán RNDr. Ladislav Židek, generálny riaditeľ BIOMASY, združenia právnických osôb. BIOMASA bola hlavným organizátorom podujatia, ale na prípravách sa podieľalo asi 100 dobrovoľníkov pod vedením Ing. Janky Kavcovej. Ekumenickú pobožnosť viedli Michal Kapustin, rabín, Ing. Pavel Frankl, Židovská náboženská obec Žilina, zástupca Rímskokatolíckej cirkvi Mgr. Pavel Židek, katolícky kňaz a zástupca Evanjelickej cirkvi Mgr. Ivan Mikuš, evanjelický kňaz. Milými slovami o živote a práci Antona Srholca sa prítomným prihovorila jeho neter pani Marta Košíková. Program bol sprevádzaný žalmami a piesňami miestneho súboru Studničky. Julka Augustínová, členka súboru Studničky na záver prítomným pri pustovni predniesla krásnu báseň Antona Srholca, Čierna ovečka.

Po ukončení duchovnej časti boli všetci účastníci pozvaní k spoločnému hodovému stolu. Napriek vysokým horúčavám sa tu stretlo množstvo ľudí, ktorí si vážili prácu a činnosť a najmä osobnosť Antona Srholca a popoludnie strávili vzájomnými rozhovormi a aj spevom v príjemnom prostredí.

Krátku reportáž z tohto stretnutia pripravila a odvysielala TV Severka v regióne severného Slovenska.

A ako to na stretnutí vyzeralo si môžete pozrieť v krátkej fotoreportáži.

Obrázok1       Malba Srholec