Vytlačiť

LETNÝ BIOMASOVÝ TÁBOR 2016

LBT 2016BIOMASA, združenie právnických osôb zorganizovala už niekoľko ročníkov Letného biomasového tábora a v tomto roku sa konal tretí ročník v rámci projektu SMAPUDE_LIFE. V týždni 18. – 22.7.2016 sa tábora zúčastnilo 42 detí z Rajca a okolia, z okolia Kysúc a tiež z Levoče. Pre účastníkov tábora bol pripravený zaujímavý, vzdelávací ale aj zážitkovo bohatý program.

BIOMASA Life male logoTilia

strom

BIOMASA pripravovala program spolu s Katolíckou spojenou školou Rajec (KSŠ) a občianskym združením TILIA. Vzhľadom na tému dňa program prebiehal v priestoroch KSŠ a časť programu v areáli Parku Drienová pri Rajci. Deti boli zaradené do piatich vekovo príbuzných skupín – VČIELKY, OVOCINÁRI, BYLINKÁRI, OCHRANÁRI, LESNÍCI. Každý deň na nich čakal bohatý program zameraný na ochranu životného prostredia a využívanie obnoviteľných zdrojov energie – hlavne biomasy, ktoré prispievajú k zníženiu emisií na našej planéte. Zaujímavý program, ktorý inštruktori pripravili sa dotkol rôznych tém, ktoré súvisia so zdravou výchovou detí a mládeže, jednak budovanie ich pozitívneho vzťahu k prírode ale aj k druhým ľuďom a k sebe samému.

Počas týždňa boli realizované rôzne aktivity zamerané na jednotlivé témy, ktoré vychádzajú najmä z aktivít, ktorým sa BIOMASA venujeme v Parku Drienová. Účastníci sa mali možnosť vzdelávať v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktoré im boli jednoduchou a pútavou formou vysvetlené. Učili sa zatriediť biomasu podľa pôvodu, zdroja vzniku alebo energetického využitia. Mali možnosť určiť čistotu vody podľa jednoduchého postupu a zistiť či je vhodná na pitie alebo sa v nej nachádzajú látky, ktoré ju znečisťujú.

Kreatívne sa mohli vyžiť v tvorivých dielňach pri príprave voskových ozdôb, sviečok, zdobení sklenených fliaš, ktoré plnili medom. Mohli si vyskúšať vypaľovaciu techniku, ktorou zdobili drevené dosky rôznymi nápismi alebo kresbami a tiež techniku, pomocou ktorej si vybúchali rôzne nápisy na kúsok pliešku.

5 22 19

Každý deň nám bolo dopriate vyskúšať zdravé chutné pečivo, ktoré deti sami napiekli.

V ovocnom sade v Parku Drienová v rámci náučného chodníka sa účastníci oboznamovali s rôznymi odrodami ovocných stromov, ku ktorým priraďovali označenie, ktoré bude informatívne slúžiť aj iným návštevníkom Parku.

34

35

Počas tábora sa vďaka šiestim najstarším študentom pokračovalo v stavaní hrádzok v Parku Drienová, ktoré v minulom  ročníku tábora boli vystavané. Pod vedením hydrológa pána Kravčíka sa podarilo postaviť niekoľko ďalších hrádzok, ktoré budú slúžiť na zachytávanie vody a tým na zavlažovanie pôdy. V popoludňajšom programe absolvovali odborné prednášky kde sa dozvedeli mnoho užitočných informácií o vode, jej kolobehu v prírode a aký postoj by sme mali my ľudia k zadržiavaniu vody zachovať.

Vo štvrtok bola odslúžená sv. omša v Ďurčinej za Božiu pomoc a ochranu všetkých účastníkov LBT 2016 (Vdp. Pavel Židek) - pre deti, študentov, lektorov, rodičov, starých rodičov a ostatných príbuzných.

Fotografie z celého tábora si pozrite vo fotogalérii.

Regionálna televízia Severka navštívila letný biomasový tábor, a pripravila zaujímavú reportáž, ktorú nájdete zverejnenú na odkaze LBT 2016.