skenitde

Vytlačiť

Záverečná konferencia - Zelené inovácie v priemysle

Úrad vlády SR ako Správca programov SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a SK07 Zelené inovácie v priemysle, ktoré sú financované z grantov EHP / Nórska a štátneho rozpočtu SR organizoval záverečné konferencie týchto programov. Uskutočnili sa v Hoteli Bôrik, Bratislava, dňa 8.6.2017. Na konferencii prebehla prezentácia projektu ,,Biomasové logistické centrum" pod vedením RNDr. Ladislava Žideka a Mgr. Pavla Lenharta ako praktický príklad spoločnej práce.

  Na konferencii boli prezentované úspešne naplnené ciele projektu:

      • Výstavba Biomasového logistického centra
      • Vytvorenie obchodu s peletami a drevnými briketami
      • Výroba a distribúcia vysokokvalitných suchých drevných štiepok a kusového štiepaného dreva
      • Podporiť zabezpečenie energetickej bezpečnosti Slovenska
      • Vytvorenie 33 trvalých pracovných miest
      • Zníženie závislosti Slovenska na dovoze fosílnych palív, redukcia emisií CO2
Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke GRANTY EHP A NÓRSKA - tu.

   BLC    Environmentalne inovacie
 
   
BIOMASA            BIOPEL bez pozadia                    Norway grants                      logo uv

TOPlist