skenitde

Vytlačiť

Svetové dotácie pre fosílne palivá dosahujú až 5 biliónov dolárov ročne

Odborníci pôsobiaci v rámci MMF vo svojej štúdii tvrdia, že fosílne palivá sú ročne dotované čiastkou 5 bioliónov dolárov, čo v roku 2015 predstavovalo 6,5 % svetového HDP.

V roku 2015 dotácie predstavovali sumu 5,3 bilióna a v roku 2013 4,9 bilióna dolárov. Najviac z nich ide na uhlie. Podpora zahŕňa široké spektrum negatívnych environmentálnych, sociálnych a fiškálnych dopadov. Vo svojej analýze nehodnotili len finančný príspevok, ale hodnotili dotácie komplexne. Forma dotácií, ktoré sa bežne nezohľadňujú v cene fosílných palív je napr. ich negatívny dopad na životné postredie - globálne otepľovanie, znečistenie ovzdušia atď. Najštedrejšia k fosílnym palivám bola Čína (v roku 2013 - 1,8 bilióna dolárov), nasledujú Spojené štáty americké, Rusko, EU a India. 

Ak by došlo k reforme dotačných systémov, benefity by sa prejavili v rôznych oblastiach - zníženie emisií CO2, vyššie príjmy do rozpočtov, viac finančných prostriedkov pre investície do energetickej efektívnosti, ekologickej výroby energie z OZE a pod. 

Zdroj:

www.energia.sk 

 

TOPlist