skenitde

Vytlačiť

BIOMASA prezentuje úspešné LIFE projekty

LIFE Informacne dniBIOMASA sa v priebehu mesiaca jún zúčastnila troch Informačných dní na tému „Možnosť získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ , ich synergie s EŠIF a úspešné projekty". Informačné dni sa konali v Trnave, Žiline a Banskej Bystrici, kde BIOMASA prezentovala úspešné projekty, úspechy, skúsenosti a rady pre potencionálnych žiadateľov v rámci programu LIFE.

Informačné dni organizoval Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF. 

Veríme, že informačné dni vytvorili priestor pre zvýšenie povedomia o priamo riadených programoch a samozrejme pre vzájomnú výmenu skúseností a informácií v oblasti priamo riadených programov a ich synergií s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami, čo potvrdili konkrétne pozitívne príklady, ktoré úspešní žiadatelia uviedli vo svojich prezentáciách a ktoré boli obohacujúce a užitočné pre všetkých účastníkov. 

Prezentácie z podujatí je možné pozrieť na stránke www.eurofondy.gov.sk

TOPlist