skenitde

Semináre, workshopy a iné podujatia

Vytlačiť

BIOMASA organizovala satelitné podujatie GREEN WEEK 2013

BIOMASA sa každoročne zapája do organizácie satelitného podujatia GREEN WEEK 2013, ktoré sa koná pod záštitou Európskej komisie. V rámci tohto týždňa prebiehajú rôzne akcie v jednotlivých štátoch EÚ zamerané na vybranú problematiku s cieľom ochrany životného prostredia. Tento rok je nosnou témou "Čisté ovzdušie pre všetkých".

Vytlačiť

Energy week 2012

Združenie BIOMASA zorganizovalo v dňoch 18.6. - 22.6.2012 pre deti Európsky týždeň obnoviteľnej energie 2012. BIOMASA sa zapojila do tejto akcie už po šiesty krát a plánuje dané podujatie organizovať aj v nasledujúcich rokoch. Európsky týždeň obnoviteľnej energie v BIOMASE bol zameraný na environmentálne výhody využitia obnoviteľných zdrojov energie, hlavne biomasy a drevných peliet.

Vytlačiť

Green week 2012 v združení BIOMASA

BIOMASA podobne ako počas minulých rokov aj tento rok organizovala satelitné podujatie „Green week 2012 (Zelený týždeň)“ ku hlavnému podujatiu konanému v Bruseli. Nosnou témou tohtoročného podujatia bola voda. Na podujatí sa zúčastnilo celkovo 173 detí 4 základných škôl – Spojená katolícka škola Nemšová, Základná škola Horná Poruba, Základná škola Hruštín, Katolícka spojená škola Rajec.

Vytlačiť

Propagačná činnosť v rámci projektu CHEFUB

Rôzne propagačné aktivity zamerané na propagáciu projektu CHEFUB - Kreatívne vysoko účinné a efektívne využitie biomasy, ktorý je implementovaný v rokoch 2010 - 2012 nájdete v časti projekty.
Vytlačiť

Energy week 2010

Združenie BIOMASA realizovalo ako spoluorganizátor Týždňa trvalo udržateľnej energie v Európe v roku 2010 na Slovensku exkurziu v podniku na výrobu peliet v Kysuckom Lieskovci zameranú na tému VYKUROVANIE PELETAMI. Exkurzia bola určená predovšetkým pre mládež a bola k dispozícií počas celého energetického týždňa od 22. – 26.3.2010.

Vytlačiť

Workshop "Malé vykurovacie systémy na biomasu", 19. – 20. jún 2006

BIOMASA v spolupráci s Intitute for Energy - Joint Research Centre v Holandsku zorganizovala vo svojom sídle v dňoch 19. – 20. júna 2006 medzinárodný workshop na tému:

“Príprava biomasy ako paliva a malé vykurovacie systémy na biomasu - miestne riešenia pre miestne potreby”

Cieľom workshopu bolo zabezpečiť  stretnutie expertov, ktorí sa z rôznych pohľadov venujú malým vykurovacím systémom či už v oblasti technológií, prevádzky i prípravy paliva, ale aj ďalších  súvislostiach.

Vytlačiť

Využívanie biomasy na vykurovanie, výrobu elektriny a bioplynu - Študijná cesta v Štajersku, 9. – 11. október 2006

BIOMASA, združenie právnických osôb v spolupráci so Štajerskou poľnohospodárskou a lesníckou komorou v Grazi zorganizovali študijnú cestu pod názvom „Využívanie biomasy na vykurovanie, výrobu elektriny a bioplynu“ do Rakúska, do spolkovej krajiny Štajersko, v okolí mesta Graz a do Českej republiky.

TOPlist