skenitde

Semináre, workshopy a iné podujatia

Vytlačiť

Regionálne peletové dni na Slovensku, 29. september – 3. október 2008

Združenie BIOMASA organizovalo v rámci projektu REBIE+ Regionálne peletové dni v termíne od 29. septembra do 3. októbra 2008. Počas regionálnych peletových dní 2008 sa uskutočnili nasledovné aktivity a podujatia:

Vytlačiť

Týždeň trvalo udržateľnej energie v Európskej Únii 2009, 9. – 13. február 2009

Týždeň trvalo udržateľnej energie v Európskej Únii (EUSEW) je iniciatíva Generálneho riaditeľstva pre energetiku a dopravu Európskej komisie v rámci programu Inteligentná energia – Európa. EUSEW je hlavnou udalosťou kampane Trvalo udržateľná energia v Európe, ktorá sa spustila v roku 2005 ako iniciatíva Európskej komisie/DG TREN.

Vytlačiť

Dni otvorených dverí pre študentov vo fabrike výroby peliet v Kysuckom Lieskovci

Pre študentov stredných technických škôl býva otvorená prevádzka na výrobu peliet každý rok. Exkurzia začína prezentáciou, počas ktorej je študentom prednesená  a premietnutá prednáška o obnoviteľných zdrojov energie a o výrobe drevených peliet. Po prednáške nasleduje voľná debata so študentmi a zodpovedanie ich otázok. Na záver sa študentom ukáže prevádzka na výrobu peliet.

TOPlist