skenitde

Semináre, workshopy a iné podujatia

Vytlačiť

Účasť na podujatí vo Welse 2007, 28. február – 2. marec 2007

V dňoch 28.2. – 2.3. 2007 sa v rakúskom meste Wels konala medzinárodná konferencia World Sustainable Energy Days (WSED), ktorú tento rok navštívilo viac ako 1 000 účastníkov zo 61 krajín. Svoje projekty a aktivity prezentovalo na podujatí aj združenie BIOMASA z Kysuckého Lieskovca.

Vytlačiť

Seminár "Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy" , 22. – 23. máj 2007

Využívanie biomasy na vykurovanie, ekonomika a prevádzka biomasových systémov, efektívne využívanie energetických zdrojov, ako i znižovanie obsahu emisií v ovzduší využívaním biomasy, sú dnes u nás často diskutované témy. Práve tieto aktuálne témy sa stali náplňou seminára pod názvom "Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy", ktoré zorganizovalo združenie BIOMASA v spolupráci s Katedrou energetickej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity  v dňoch 22. – 23. mája 2007.

Vytlačiť

Súťaž pre školy – „Aj šiškami sa dá kúriť, Apríl 2007

Združenie BIOMASA z Kysuckého Lieskovca zorganizovalo v spolupráci so základnými školami v obciach, ktoré sú členmi tohto združenia, súťaž v zbere šišiek pod názvom „Aj šiškami sa dá kúriť“. Súťaž sa organizovala v rámci európskeho projektu REGBIE+, ktorého cieľom je podporovať rozvoj trhu s vykurovaním biomasou v Európe prostredníctvom rôznych regionálnych iniciatív, vrátane rozvíjania všeobecného povedomia o možnostiach využívania biomasy.

Vytlačiť

Tréning „Malé vykurovacie systémy na drevnú biomasu a ich kombinácia so solárnymi panelmi“, 8. - 9. jún 2007

Združenie BIOMASA organizovalo v dňoch 8. – 9. 6. 2007 v Lúkach kurz určený pre výrobcov, predajcov a inštalatérov technológií na biomasu a solárnych technológií, spoločnosti poskytujúce energetické služby, konzultantov pre vykurovacie  a energetické systémy, konštruktérov a operátorov malých systémov na biomasu. Program pozostával z prezentácií, technického rozhovoru, opisu praktických problémov a riešení.

Vytlačiť

Tréning „Malé vykurovacie systémy na drevnú biomasu a ich kombinácia so solárnymi panelmi“ , 13. jún 2007

Združenie BIOMASA organizovalo 13. 06. 2007 na Ranči v Oškerde kurz určený  pre subjekty riadenia na miestnej a regionálnej úrovni – obce, zamestnanci regionálnej administratívy, najmä environmentálne a stavebné úrady, univerzity, ako i všeobecná verejnosť, ktorá sa zaujíma o túto oblasť. Program pozostával z prezentácií, opisu praktických problémov a riešení ako i úspešných realizácií.

Vytlačiť

Školská súťaž v zbere šišiek na Slovensku „Využitie biomasy na kúrenie“, Jún 2008

Združenie BIOMASA z Kysuckého Lieskovca organizovalo súťaž v zbere šišiek s názvom „Aj šiškami sa dá kúriť“ v spolupráci so Základnou školou a Materskou školou v Záriečí. Zber šišiek prebiehal v priebehu mesiaca jún 2008. Súťaže sa zúčastnilo 11 tried zo Záriečia s 230 žiakmi.

Vytlačiť

Letný tábor „Summer pelet camp“, 5. – 12. júl 2008

Združenie BIOMASA v spolupráci s občianskym združením Tilia oganizovali v dňoch 5. - 12. júla 2008 letný tábor pre detí v Hornej Maríkovej. Letného tábora sa zúčastnilo 31 detí a konal sa v rámci aktvít zameraných na zvýšenie povedomia projektu REGBIE+.

 

TOPlist