skenitde

Vytlačiť

Rekonštrukcia kotolní

Združenie BIOMASA rekonštruovalo u svojich členov kotolne, pôvodne spaľujúce uhlie, koks, kaly a ľahký vykurovací olej na kotolne spaľujúce drevné pelety.

Celkovo bolo zrekonštruovaných 44 kotolní s kapacitou od 15 do 2 500 kW.
Najväčšia kotolňa s výkonom 2,5 MW v Ľubochni (región Liptov) bola zrekonštruovaná v roku 2003 a tak bol zaistený odber pre prvé pelety. Táto kotolňa vykuruje 14 budov Národného endokrinologického a diabetologického ústavu (medzi nimi aj byty), plus 3 školské pavilóny, materskú školu a budovu obecného úradu.

V roku 2004 bolo zrekonštruovaných ďalších 9 kotolní na pelety, predovšetkým v školách. V roku 2005 bolo sprevádzkovaných 19 kotolní vo verejných budovách a 12 malých pilotných kotolní v rodinných domoch a neziskových organizáciách, napríklad v obciach: Horná Poruba, Hruštín, Mútne, Nemšová, Novot’, Povina, Nová Bošáca, Slanická Osada, atď.

Rekonštrukcia kotolní v rámci projektu sa skončila v marci 2006, kedy bola uvedená do prevádzky posledná kotolňa v škole v Ľubeli.

Generálnym dodávateľom všetkých kotolní bol logo1


Inštalovaný výkon Počet kotolní
nad 1 MW
1
425 kW - 1 MW 12
50 - 300 kW 
18
do 25 kW
13
Celkovo
44


Etapy realizácie:

2000

rekonštrukcia kotolní v Klokočove a Lúkach (pilotné)

2001 - 2004

prípravné práce, energetické audity, pred projektová príprava, obstarávanie

2003

rekonštrukcia kotolne v Ľubochni (2,5 MW)

2004

rekonštrukcia kotolní - Dubodiel, Horná Poruba, Hruštín, Mojtín, Nemšová, Novoť, Záriečie, Zliechov

2005

rekonštrukcia ostatných kotolní

2005 - 2006

prevádzka kotolní, záverečné vyhodnotenie


Rekonštrukcia kotolní pozostávala z nasledovných častí:
  • demontáž existujúcich zariadení
  • stavebné práce, zemné práce, rozvody tepla medzi budovami pripojenými na centrálnu kotolňu
  • prípravné práce (prípojky elektrického prúdu, vody) a samotná rekonštrukcia kotolne
  • zefektívnenie vykurovacieho systému, regulácia vykurovania objektov

BIOMASA je vlastníkom technológií umiestnených v kotolniach a taktiež prevádzkovateľom kotolní.

Rekonštrukcii kotolní predchádzal energetický audit všetkých objektov (stav kotolní, návrh potrebných opatrení na rekonštrukciu i na tendrovú dokumentáciu).
V mnohých prípadoch bola výmena zdroja tepla spojená s realizáciou equitermického vyregulovania vykurovacieho systému a s ďalšími opatreniami energetickej efektívnosti (izolácie, výmena okien atď.).

 

TOPlist