skenitde

Účasť na podujatiach

Vytlačiť

BIOMASA na konferencii World Sustainable Energy Days 2012

WSED_2012Štyria zástupcovia združenia BIOMASA sa aktívne zúčastnili na konferencii World Sustainable Energy Days 2012, ktoré sa konali v dňoch 29 február – 2 marec 2012 v rakúskom meste Wels. Konferencia je najväčším podujatím tohto druhu v Európe.

Vytlačiť

BIOMASA na konferencii BaP 2012

BIOMASA, združenie právnických osôb sa zúčastnilo na medzinárodnej konferencii Briketovanie a peletovanie 2012, ktorá sa konala v dňoch 25.1. a 26.1. 2012 na pôde Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Konferencia bola zameraná na problematiku výroby, využitia peliet (brikiet) z fytomasy a v neposlednom rade taktiež na technológie ich výroby a samotného spaľovania.
Vytlačiť

Konferencia ISBF 2011

V dňoch 8. - 9.2.2011 organizovalo Energetické centrum Bratislava už ôsmy ročník medzinárodnej konferencie ISBF - International Slovak Biomass Forum. Aktuálny ôsmy ročník ISBF sa zameriaval okrem tradičných zdrojov aj na nové ešte nevyužité zdroje biomasy a na ekonomické aspekty masového využívania tohto obnoviteľného energetického zdroja.

Vytlačiť

Slovensko-nórske odborné fórum

Združenie BIOMASA bolo pozvané pri príležitosti štátnej návštevy Ich veličenstiev nórskeho kráľa Haralda V. a Kráľovnej Sonje v Slovenskej republike prednášať na Slovensko-nórskom odbornom fóre "Seminár o obnoviteľných zdrojov energie a ochrane životného prostredia", ktorý sa uskutoční 28. októbra 2010 v Crowne Plaza Hotel v Bratislave. Program seminára

TOPlist