skenitde

KLASTER – ( z angl. CLUSTER – skupinka, zhluk, zväzok...)

Môže byť regionálne (miestne) koncentrovaná skupina vzájomne prepojených firiem a inštitúcií v rovnakom alebo príbuznom odbore, ktoré sú prepojené spoločnými technológiami a skúsenosťami, spolu spolupracujú, navzájom sa dopĺňajú a súťažia. KLASTRE sú novými nástrojmi regionálneho rozvoja. Združujú členov, ktorí sa zúčastňujú akcií vykonávaných združením.

 

EKOKLASTER

Združenie organizácii a firiem pôsobiacich v oblasti obnoviteľných zdrojov energie – výrobcovia zariadení na využívanie biomasy, producenti biomasy, organizácie propagujúce využívanie obnoviteľných zdrojov energie najmä biomasy a solárnej energie, výrobcovia solárnych zariadení, vzdelávacie environmentálne inštitúcie, neziskové organizácie, atď.

Inšpiráciou pre vznik a činnosť EKOKLASTRA sú dobre fungujúce KLASTRE obdobného charakteru v okolitých krajinách (Rakúsko, Nemecko, atď.). Jedným z najlepšie fungujúcich KLASTROV spoločností a organizácií je Ökoenergie-Cluster v Hornom Rakúsku a Juhočeskom kraji, ktorí sú aktívni v oblasti obnoviteľných zdrojov a efektívneho využívania energie.

 

EKOKLASTER priesvitnyEKOKLASTER na Slovensku

Iniciátorom vzniku EKOKLASTRA na Slovensku je BIOMASA, združenie právnických osôb. BIOMASA je nezisková organizácia, združujúca 19 členov, predovšetkým obce, školy a zdravotnícke zariadenia. Pôsobí hlavne v Žilinskom a Trenčianskom kraji a za obdobie 15 rokov sa vypracovala na lídra v oblasti využívania biomasy na Slovensku. BIOMASA je najspoľahlivejším výrobcom a dodávateľom drevných peliet na vykurovanie na Slovensku. Problematike využívania biomasy sa predstavitelia združenia venujú od začiatku 90-tych rokov.

TOPlist