skenitde

Vytlačiť

Encyklika pápeža Františka „Laudato si’ – čiže „Buď pochválený“ o starostlivosti o „spoločný dom“

Vo Vatikáne zverejnili novú encykliku pápeža Františka „Laudato si’, o starostlivosti o „spoločný dom“, ktorá sa venuje téme starostlivosti o životné prostredie z viacerých uhlov pohľadu. Srdcom encykliky pápeža Františka „Laudato si“ je otázka: Aký typ sveta chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré vyrastajú?.
Svätý Otec František v súvislosti s publikovaním novej encykliky „Laudato si’“ zanechal na Twitteri nasledujúce výzvy: „Pozývam všetkých, aby venovali chvíľku uvažovaniu nad výzvami, ktorým čelíme vzhľadom na starostlivosť o náš spoločný dom.“ „Prihováram sa s naliehavou výzvou na obnovenie dialógu o tom, ako budujeme budúcnosť planéty.“ „Je nevyhnutné hľadať iné spôsoby chápania ekonómie a pokroku.“

Plné znenie encykliky v anglickom jazyku je možné
nájsť na stránke: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Slovenský preklad encykliky bude k dispozícii v priebehu najbližších týždňov.

Vytlačiť

Obnoviteľné zdroje v Európe prispievajú k znižovaniu emisií CO2

Podľa správy Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA) veterné, slnečné, biomasové a ďalšie technológie, využívajúce obnoviteľnú energiu v roku 2013 naďalej rástli a prispeli k významnému znižovaniu emisií skleníkových plynov.

http://www.eea.europa.eu/highlights/renewables-successfully-driving-down-carbon

Vytlačiť

Životné prostredie Európy – stav a výhľad 2015

Komplexné posúdenie stavu, trendov a výhľadov pre životné prostredie v Európe

http://www.eea.europa.eu/soer

TOPlist