skenitde

Vytlačiť

BIOMASA – ZDROJ ČISTEJ ENERGIE, 9. - 10. októbra 2003

Medzinárodná konferencia sa uskutočnila v dňoch 9. - 10. októbra v Žiline pod záštitou ministra životného prostredia SR László Miklósa, ktorý sa konferencie osobne zúčastnil.

 

Konferencia bola rozdelená do troch častí:

1. Možnosti financovania environmentálnych a energetických projektov

2. Využívanie biomasy - cezhraničná spolupráca

3. Veľký investičný projekt združenia BIOMASA na Slovensku

Prvý deň konferencie bol venovaný možnostiam financovania environmentálnych a energetických projektov a projektu cezhraničnej spolupráce "Stratégia využívania biomasy v slovensko – poľskom hraničnom regióne".

Súčasťou prvého dňa bola aj exkurzia do novoinštalovanej kotolne na spaľovanie drevnej biomasy v Ľubochni s celkovým výkonom 2,5 MW. Kotolňa zabezpečuje vykurovanie dvoch objektov Národného endokrinologického a diabetologického ústavu, Obecného úradu Ľubochňa, Základnej školy Ľubochňa, Materskej školy Ľubochňa. Do prevádzky bola spustená dňa 1.10.2003.

Druhý deň bol venovaný investičnému projektu združenia BIOMASA "Redukcia emisií tvoriacich skleníkový efekt využívaním energie z biomasy na severozápadnom Slovensku – Integrovaná logistika pre využívanie energie z biomasy".

Tento projekt je považovaný za najrozsiahlejší environmentálny a energetický projekt na Slovensku. V rámci neho bude postavená Centrálna spracovateľská jednotka na výrobu drevných peliet v Kysuckom Lieskovci a rekonštruovaných 44 kotolní na spaľovanie drevných peliet. Sú to kotolne z celého Slovenska u členov združenia BIOMASA, v ktorých sa v súčasnosti spaľujú fosílne palivá.

Počas druhého dňa bol oficiálne položený základný kameň továrne na výrobu drevných peliet v Kysuckom Lieskovci.

Na konferencii bol predstavený aj projekt združenia BIOMASA "Integrovaná logistika pre využívanie energie z biomasy". Tento projekt, ako jediný na Slovensku, získal finančnú podporu z programu Európskej komisie LIFE - Environment, ktorý podporuje inovatívne projekty prispievajúce k ochrane životného prostredia. Je to zatiaľ najvyššia priama podpora získaná z Bruselu pre projekt na Slovensku.

Príspevok z Programu LIFE je viac ako 1 mil. EUR, pričom celkový rozpočet projektu je viac ako 5,7 mil. EUR. Ďalšími spolufinancovateľmi projektu sú: GEF (Globálny environmentálny fond) prostredníctvom rozvojového programu OSN, Ministerstvo životného prostredia SR, DEXIA banka Slovensko a. s. a členovia združenia BIOMASA.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia samospráv a neziskových organizácií z Poľska i Slovenska, zástupcovia štátnej správy, odborní a vedeckí pracovníci, hostia zo Slovenska i zahraničia, s ktorými má združenie rozsiahlu spoluprácu, členovia združenia BIOMASA, riaditelia škôl a organizácií, v ktorých budú v priebehu nasledujúcich 2 rokov rekonštruované kotolne i široká verejnosť zaujímajúca sa o problematiku využívania biomasy.

Významní domáci hostia:

pán László Miklós, minister ŽP SR

pani Daniela Kobetičová, generálna riaditeľka Sekcie realizácie environmentálnych programov MŽP SR

pán Maroš Judiak, Sekcia realizácie environmentálnych programov MŽP SR

pán Gernot Daumann, viceprezident DEXIA banka Slovensko a. s.

pán Rastislav Vrbenský, regionálny koordinátor Rozvojového programu OSN - UNDP/GEF

pán Peter Muška, Delegácie Európskej komisie v SR

pani Kvetoslava Šoltésová, riaditeľka sekcie agentúrnych činností Slovenskej energetickej agentúry Ministerstva hospodárstva SR

pani Eva Ďurišová, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

pán Jozef Urmín, Ministerstvo hospodárstva SR

pán Andrej Dorčík, vedúci služobného úradu KÚ Žilina

Významní zahraniční hostia:

pán Remo Savoia, člen externého tímu pre Program LIFE Environment

pán Zbigniew Kołat, starosta mesta Jordanóv

pán Kryzstof Owczarek, starosta mesta Zakopane

pán Adam Gula, profesor AGH Univerzity v Krakove, Poľsko

pán Zygmunt Kuc, zástupca Poľského združenia pre rozvoj trvaloudržateľnej energie

pán Ryszard Janiszewski, zástupca Centra pre iniciatívu malého podnikania a združenie rozvoja

Konferenciu organizovalo združenie BIOMASA v spolupráci s Regionálnou agentúrou energetického manažmentu v Žiline.

Realizácia konferencie bola zabezpečená z finančných prostriedkov Európskej komisie a Globálneho environmentálneho fondu.

Konferencia BIOMASA – zdroj čistej energie

Položenie základného kameňa CPU v Kysuckom Lieskovci

TOPlist