skenitde

Bioenergy4Business

Medzinárodný projekt Bioenergy4Business podporuje a propaguje čiastočnú alebo úplnú náhradu fosílnych palív ako napr. uhlie, olej, plyn využívaných na výrobu tepla dostupnými bioenergetickými zdrojmi (vedľajšie produkty drevospracujúceho priemyslu, lesná biomasa, pelety, slama a ostatná poľnohospodárska biomasa) v Európskej Únii i mimo nej.

Bioenergy4Business

Bioenergy4Business ukazuje investorom a prevádzkovateľom ako využiť biomasu energeticky a cenovo efektívnym spôsobom.

Projekt podporuje tri hlavné piliere:

  • Využitie osvedčených obchodných a finančných modelov
  • Vytvorenie priaznivého prostredia
  • Starostlivo vypracované posúdenie a implementácia výroby tepla z bioenergie v systéme centrálneho zásobovania teplom a tzv. "in-house" aplikáciách

Projekt, ktorý spája tvorcou politík a trhy!  

Zameraním sa na tvorcov politík, Bioenergy4Business podporuje vývoj politického rámca pre udržateľnú, ziskovú a vysoko kvalitnú výrobu tepla z bioenergie. Projekt prispieva k dosiahnutiu cieľa pre obnoviteľné zdroje do roku 2020 v členských krajinách EÚ a dláždi cestu pre využívanie tepla z bioenergie po roku 2020.

V súčasnosti, Európske podniky sú závislé na uhlí, rope a zemnom plyne, ktoré sú často dovážané z politicky nestabilných regiónov. Bioenergy4Business pomáha podnikom využívať značný ekonomický a udržateľný potenciál Európskeho tepla z bioenergie ako životaschopnú alternatívu!

Projekt Bioenergy4Business je financovaný z rámcového programu Európskej Únie – HORIZON 2020.

Hlavné ciele projektu:

  • Identifikácia najsľubnejších komerčných obchodných segmentov, pre ktoré je vhodná zmena z fosílnych palív na bioenergiu
  • Príprava obchodných stratégií a modelov;
  • Odovzdávanie "know-how" pre dodávku a využitie biomasy;
  • Školenie developerov, konzultantov, výrobcov tepla a zamestnancov spoločností poskytujúcich energetické služby pre posúdenie a vývoj projektov v komunitách s centrálnym zásobovaním teplom a v sektoroch s vlastnou výrobou tepla;
  • Presvedčiť účastníkov trhu o príležitostiach, ktoré im ponúkajú miestne hodnotové reťazce pre výrobu tepla z bioenergie;
  • Upovedomiť tvorcov politík o politických opatreniach, ktoré by mohli urýchliť rozšírenie procesov výroby tepla z bioenergie.

Bližšie informácie o projekte sa dočítate na odkazoch:

TOPlist