skenitde

Vytlačiť

Biomasa je členom

BIOMASA je členom Klastra Česká peleta.Klaster Ceska peleta logo

Klaster Česká peleta je záujmovým združením právnických osôb, ktoré predstavuje organizované úsilie zamerané na inováciu, zvýšenie rastu a konkurencieschopnosti členov, vrátane posilňovania oboru využívania biomasy pre vykurovanie. Celé odvetvie využívania tvarových biopalív predstavuje vzájomnú spoluprácu dvoch sektorov, ktoré sú na sebe surovinovo a majetkovo nezávislé, ale ekonomicky vzájomne propojené. Na jednej strane ide o odvetvie produkcie peliet a brikiet z biomasy i ďalších tvarových biopalív a na strane druhej odvetvie výroby kotlov na biomasu vo všetkých možných prevedeniach a výkonových radách.

TOPlist