skenitde

Ocenenia

BIOMASA za svoj prínos pre Slovensko v oblasti vykurovania biomasou a za rôzne aktivity v oblasti využívania alternatívnych zdrojov energie získala množstvo ocenení.
Vytlačiť

Best Life Environment Project 2013

bestProjectZdruženie BIOMASA získalo významné ocenenie Európskej komisie v programe LIFE+. Za projekt "Kreatívne vysoko účinné a efektívne využitie biomasy" si v júni v Bruseli prevzali predstavitelia BIOMASY cenu Best LIFE Environment Project 2013. BIOMASA sa tak stala vôbec prvou slovenskou organizáciou, ktorá v oblasti Environment a Information získala toto ocenenie.

Vytlačiť

Cena Climate Star 2004

Ďalšou cenou je celoeurópske ocenenie v medzinárodnej súťaži CLIMATE STAR 2004  za aktivity na miestnej úrovni v oblasti ochrany ovzdušia. Súťaž je organizovaná organizáciou Climate Aliance, ktorá je Európskou mestskou sieťou, podporujúcou ochranu ovzdušia. Jej cieľom je zdokumentovať skúsenosti a úspechy a upútať pozornosť na kľúčové postavenie lokálnych samospráv s úsilím znížiť skleníkový efekt ovzdušia.

Vytlačiť

Cena STU Bratislava

BaP_ocenenieBIOMASA získala za svoje doterajšie aktivity na pôde kreovania a vybudovania trhu s peletami na Slovensku ďalšie významné ocenenie. Ocenenie bolo BIOMASE udelené Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave ako organizátora medzinárodnej konferencie Briketovanie a Peletovanie 2012. Cena bola udelená prvýkrát a so skromnosťou môžeme smelo povedať, že práve BIOMASE.

 

Vytlačiť

ECOS – OUVERTURE – PHARE

Prvým ocenením manažmentu BIOMASA bolo ocenenie „Najlepší ECOS – OUVERTURE – PHARE projekt v Európe za projekt „Energetická efektivita v regióne Rajec“ v roku 1998 v holandskom Utrechte.
Vytlačiť

ENERGY GLOBE AWARD

ENERGY_GLOBE_AWARD

BIOMASA, združenie právnických osôb, ako jediná slovenská organizácia, získala v roku 2017 už po tretí krát ocenenie Energy Globe Award National. Energy Globe Award je prestížne ocenenie za projekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, je prostriedkom na zvýšenie povedomia o tejto problematike, prezentáciou riešení najlepších postupov z rôznych krajín, motiváciu ľudí, aby prispeli svojim podielom a presvedčili vlády, aby poskytli potrebný rámec. Toto víťazstvo je zároveň nomináciou do celosvetovej súťaže, kde sú zapojení víťazi zo 178 krajín v kategóriách Earth, Fire, Water, Air and Youth.

Vytlačiť

Energy Globe Award National 2012

ENERGY_GLOBE_AWARDMedzinárodný celosvetový výbor „nobelovej ceny za energetiku“ vedený predsedníčkou Maneke Gándhí udelil BIOMASE, združenie právnických osôb z Kysuckého Lieskovca toto prestížne ocenenie už druhýkrát za rok 2012 po prvej cene získanej v Bruseli v roku 2007.

Ocenenie bolo udelené BIOMASE za dlhoročný prínos za projekt: „Zmenou myslenia k stabilnému efektívnemu domácemu využívaniu biomasy“. Ocenenie prebrali generálny riaditeľ Ladislav Židek a ekonomická manažérka a zástupkyňa Jana Kavcová.

TOPlist