Vytlačiť

Cena Climate Star 2004

Ďalšou cenou je celoeurópske ocenenie v medzinárodnej súťaži CLIMATE STAR 2004  za aktivity na miestnej úrovni v oblasti ochrany ovzdušia. Súťaž je organizovaná organizáciou Climate Aliance, ktorá je Európskou mestskou sieťou, podporujúcou ochranu ovzdušia. Jej cieľom je zdokumentovať skúsenosti a úspechy a upútať pozornosť na kľúčové postavenie lokálnych samospráv s úsilím znížiť skleníkový efekt ovzdušia.

Cena bola manažmentu BIOMASA odovzdaná vo februári 2005 v rakúskom Badene.

CenaClimateStar2004 CenaClimateStar2004-foto

Predstavitelia združenia BIOMASA prebrali cenu  od Ministra pre životné prostredie Dolného Rakúska p. Josefa Planka.