skenitde

Vytlačiť

Partner kampane Trvalo udržateľná energia

Cieľom kampane Trvalo udržateľnej energie v Európe 2005-2008 je zvýšenie uvedomelosti u politikov (na miestnej, regionálnej, národnej a Európskej úrovni), rozširovať dobrú prax, zaistiť výrazný stupeň uvedomelosti verejnosti, pochopiť a podporovať a povzbudzovať potrebný vývoj smerom k zvýšeniu súkromných investícií do technológií trvalo udržateľnej energie podnecovaním prísľubu partnerov z miestnej až po Európsku úroveň.


Udrzatelnost

TOPlist