skenitde

Ocenenia

BIOMASA za svoj prínos pre Slovensko v oblasti vykurovania biomasou a za rôzne aktivity v oblasti využívania alternatívnych zdrojov energie získala množstvo ocenení.
Vytlačiť

Európske ocenenie za školské aktivity

Základná škola v Záriečí získala v rámci projektu REGBIE+ Európske ocenenie: 1. miesto za školské aktivity zamerané na ochranu životného prostredia.
Vytlačiť

Inovácia Žilinského kraja

Potreba realizácie verejného ocenenia vyplynula zo záverov projektu Žilinská inovačná politika, ktorý priniesol nový rámec pre podporu inovačného rozvoja v kraji.
Skúsenosti s realizáciou inovačných ocenení na regionálnej úrovni majú v mnohých vyspelých krajinách Európy, pričom základnou myšlienkou je verejne oceniť inovatívnych lídrov a zároveň ich takto stimulovať k ďalším inovatívnym riešeniam a projektom.
Vytlačiť

Národná podnikateľská cena za životné prostredie

BIOMASA združenie sa v roku 2007 zúčastnila súťaže Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR. Súťaž vyhlásil ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, pričom záštitu nad súťažou prevzal minister životného prostredia SR Jaroslav Izák.

Vytlačiť

Ocenenie ÖGUT

Využívaním biomasy ako miestneho zdroja prispieva projekt BIOMASA k celkovému rozvoju regiónu. Za tento projekt BIOMASA získala medzinárodnú environmentálnu cenu ÖGUT v roku 2001 vo Viedni.
Vytlačiť

Partner kampane Trvalo udržateľná energia

Cieľom kampane Trvalo udržateľnej energie v Európe 2005-2008 je zvýšenie uvedomelosti u politikov (na miestnej, regionálnej, národnej a Európskej úrovni), rozširovať dobrú prax, zaistiť výrazný stupeň uvedomelosti verejnosti, pochopiť a podporovať a povzbudzovať potrebný vývoj smerom k zvýšeniu súkromných investícií do technológií trvalo udržateľnej energie podnecovaním prísľubu partnerov z miestnej až po Európsku úroveň.

TOPlist