skenitde

Vytlačiť

Zverejňovanie dokumentov

Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä
a) hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c) identifikáciu úspešného uchádzača

Rok  I. II.  III: IV: 
2013 I. štvrťrok II. štvrťrok III. štvrťrok IV. štvrťrok
2014 I. štvrťrok II. štvrťrok III. štvrťrok IV. štvrťrok
2015 I. štvrťrok II. štvrťrok II. štvrťrok IV štvrťrok
2016
 II. štvrťrok
§ 117
2017
 
 
 
 


Kontokorentný úver, Prima banka Slovensko, a.s.

Zmluva o kontokorentnom úvere 2014 - dodatok č. 7

Zmluva o kontokorentnom úvere 2015 - dodatok č. 8

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

pdfRozhodnutie 2005

pdfRozhodnutie 2008

pdfRozhodnutie 2013

pdfRozhodnutie 2018

 

TOPlist