skenitde

Ukončené VO do 30.06.2013

Vytlačiť

Organizácia workshopov 2013

BIOMASA, združenie právnických osôb, v rámci projektu DANUBENERGY č. 4CE561P3 z operačného programu Stredná Európa: ” Zlepšenie ekologickej efektivity výroby a dodávok bioenergie v pobrežných oblastiach povodia Dunaja a iných záplavových oblastiach v strednej Európe“ pozýva uchádzačov na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou: "Organizácia workshopov 2013."
Vytlačiť

Kosba a zber výskumnej plochy

BIOMASA, združenie právnických osôb, v rámci projektu DANUBENERGY č. 4CE561P3 z operačného programu Stredná Európa: ” Zlepšenie ekologickej efektivity výroby a dodávok bioenergie v pobrežných oblastiach povodia Dunaja a iných záplavových oblastiach v strednej Európe“ pozýva uchádzačov na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou: "Kosba a zber výskumnej plochy projektu."

TOPlist