skenitde

Vytlačiť

BIO-Klimatický Park

Myšlienka Bioklimatického parku vznikla počas realizácie projektu SMAPUDE_LIFE. Počas implementácie projektu vznikol Park Drienová ako prirodzený priestor pre organizovanie propagačných jázd špeciálneho vozidla „Green Energy Vehicle". Táto činnosť mala vplyv na postupné vytvorenie miesta pre ustajnenie koní, ktoré sú súčasťou tohto vozidla.

Vtedy vzniklo množstvo nápadov ale aj možných riešení a postupov pre komplexnú revitalizáciu poškodených častí krajiny. Ukázalo sa, že tento priestor (Park Drienová) s plochou 25 ha je ideálnym miestom pre hľadanie väzieb medzi obnovou prírodných zdrojov (biodiverzita, voda, pôda, podnebie) a ekonomickým záujmom krajiny ako celku. Tým vznikla myšlienka projektu, kde hlavným cieľom je postupné ozdravenie zdevastovanej krajiny, vody, biodiverzity, zmena klímy a to v harmónii s prírodou.

Pri každodennej starostlivosti o park, bol zistený drastický dopad poľnohospodárskeho sektora na územie - strata biodiverzity, ekosystémov, biologická a fyzikálna degradácia pôdy a zmeny v teplotnom režime. Pokračovanie v devastovaní intenzívnym poľnohospodárstvom môže mať fatálne následky nielen na úrodnosť pôdy ale aj vyšší pokles biodiverzity a zmenu podnebia. Na Slovensku a v Strednej Európe neexistujú žiadne kónkretne príklady ako obnoviť zdevastovanú krajinu integrovaným spôsobom. To je dôvod pre vykonanie projektu.

www.bioklimapark.com

 

 

TOPlist