Vytlačiť

Očakávané výsledky

Hlavným očakávaným výsledkom je obnova prírodných zdrojov na pozemku 25 ha, kde budú prírodné zdroje využívané trvalo udržateľným spôsobom. Vytvorenie Bioklimatického parku, v ktorom správne využívanie prírodných zdrojov zvýši biodiverzitu a produkciu biomasy.

- zadržiavanie vody opatreniami Bioklimatického parku v kapacite 200 000m3 ročne

- zvýšenie odparovania vody z oblasti a tým zníženie pocitového tepla. V navrhovanej oblasti to znamená ročnú zníženú tvorbu pocitového tepla o 23 GWh a očakávaný pokles teploty musí byť v letných horúcich dňoch najmenej 4° C.

- zvýšenie počtu rastlinných druhov a spoločenstiev o 30%

- zvýšenie počtu živočíšnych druhov o 30%

- zvýšenie produkcie biomasy - minimálne 120 ton v priebehu realizácie projektu

- posilnenie fotosyntézy a zvýšenie sekvestrácie uhlíka vo výške 100 000 ton

- tvorba minimálne 7 podujatí v Bioklimatickom parku (napr. vodné hospodárstvo, ochrana klímy, ochrana biodiverzity, chov hospodárskych zvierat, včely a ryby, produkcia plodín, liečivé rastliny)

- vytvorenie ovocného sadu s najmenej 300 stromami starých odrôd

- vytvorenie 5 nových zelených pracovných miest

- vytvorenie praktickej ukážky vzdelávacieho centra Bioklimatického parku, ktorý bude čerpať 100% energie z obnoviteľných zdrojov energie

- zvyšovanie povedomia o alternatívnych spôsoboch využívania pôdy