skenitde

Vytlačiť

Špecifické ciele

- v danej oblasti rozvíjať príklad bioklimatického parku s obnovením úrodnosti pôdy, zlepšením biodiverzity a klímy

- získavať reálne praktické znalosti a ekonomické nástroje pre vytvorenie bioklimatického parku v poškodenej krajine a šíriť získané poznatky po celom Slovensku a v Strednej Európe ako najlepšie riešenie pre praktickú obnovu poškodenej krajiny počas prebiehajúcej klimatickej zmeny

- zvyšovať povedomie všetkých zúčastnených strán cez praktické workshopy, semináre a konferencie o využívaní prírodných zdrojov a miestnych obnoviteľných zdrojov energie

 

 

 

TOPlist