skenitde

Vytlačiť

Kravčíkove hrádzky geniálne fungujú !

V rámci letného biomasového tábora sme v auguste 2015 zriadili v Parku Drienová dve hrádzky na vyschnutom potoku. Prvé výsledky sa dostavili v jeseni, keď konečne zapršalo.

V minulom režime sa na chotároch a na vode spáchalo veľa škôd. Zlikvidované boli medze a rôzne remízky – tak sa vyhnali vtáky a iná zver. Zlikvidovala sa potrava a možnosť skrýš pre rôzne živočíchy.

Potom sa medze rozorali a vodu po napršaní nezadržia medze ale rýchlo stečie a vytvára záplavy.

Vrchol zlého správania bola likvidácia močiarov a dokonca odvodnenie polí melioráciami. Tak všetka voda nielen povrchová, ale aj tá v zemi rýchlo odtečie preč. A nastupujú dlhotrvajúce suchá. V roku 2015 trvalo sucho od mája do novembra.

 

 Hradzky 1  Hradzky 2

Stavanie hrádzok na úplne vyschnutom potoku z obyčajných odpadov (konáre, zlomené kmene, žiadne betóny).

 Hradzky 3

Vyprahnutá súš.

 Hradzky 4  Hradzky 5

Húsky sa kúpu v malých umelých nádržiach a v 2 m jame je len zvyšok vody.

 Hradzky 6  Hradzky 7

Po prvých dažďoch v novembri 2015 sa ukázalo, že to začína fungovať.

 Hradzky 8  Hradzky 8

Skutočný výsledok sa dostavil pri pomalom topení snehu, hrádzky sa naplnili a vpravo hore začína fungovať bočný kanál, ktorý napúšťa bočnú malú nádrž.

 Hradzky 10

Voda nateká do malej nádrže a napája okolitú pôdu.

 Hradzky 11

Keď sme boli malí chlapci, liahli sa tu pstruhy, smejú sa nám...

 Hradzky 12

Už po prvom roku málo prijatých opatrení sa nám znova voda vracia.

 Hradzky 13

Ba vodu už máme aj na kopci v malej priehlbine.

Bude veľmi veľa práce, keď budeme chcieť napraviť chyby a škody minulosti. A vôbec ani netušíme či sa to vôbec ešte podarí dať do pôvodného stavu.

 

To sú dôsledky chybných rozhodnutí nielen u nás. Bude veľmi ťažké zvrátiť globálne klimatické zmeny, ktorých dôsledkom je sucho a prívalové dažde. Inú šancu však, ako pokúsiť sa o to nemáme.

 

Ladislav Židek

TOPlist