skenitde

Vytlačiť

Výhody peliet

Štyri hlavné výhody vykurovania drevnými peletami

1. Pohodlie

Vykurovacie zariadenia na drevné pelety spájajú špičkovú technológiu s najvyšším stupňom spoľahlivosti, jednoduchej obsluhy, vysokým komfortom a vynikajúcim dizajnom. Tieto zariadenia sú zárukou optimálneho efektívneho spaľovania s minimálnymi emisiami.

2. Istota zásob

Palivo vyrobené z dreva je na Slovensku k dispozícii v dostatočnom množstve. Každoročne dorastie v slovenských lesoch viac dreva, ako je možné využiť. Drevné pelety sa preto právom dajú považovať za trvalý zdroj energie. Domáci výrobcovia peliet a tvoriaca sa sieť odbytu predstavujú záruku plošného zásobovania.

3. Záruka kvality

Kvalita peliet riadi podľa európskej normy EN PLUS A1. Norma rieši aj prepravu a uskladnenie peliet u koncových užívateľov. BIOMASA všetky tieto podmienky dokáže zabezpečiť aj pre Vás, pretože vlastní výrobu i celý logistický (zásobovací) systém.

4. Cena

Vykurovanie drevnými peletami predstavuje reálnu alternatívu voči bežným (fosílnym) palivám. Cena a komfort sú alternatívou k zemnému plynu najmä tam, kde plyn nie je zavedený. Zabudovanie zariadenia na vykurovanie drevnými peletami je od roku 2009 podporované prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR ale i združenia BIOMASA a výrobcov kotlov.

Priemerné ročné náklady na vykurovanie rodinného domu

s ročnou spotrebou tepla 100 GJ / 27,8 MWh


celkove_naklady

 

Pelety - environmentálne prijateľné palivo

Pri spaľovaní dreva sa uvoľní len toľko CO2, koľko prijme strom z atmosféry počas svojho rastu. Vykurovanie peletami je preto považované za CO2 - neutrálne s podstatným prínosom k ochrane ovzdušia. Kto vykuruje drevnými peletami, nielenže neprispieva ku globálnym klimatickým zmenám, ale zároveň napomáha k znižovaniu globálneho otepľovania a bráni ďalším prírodným katastrofám. Aj Slovensko sa v rámci Kjótskeho protokolu zaviazalo zredukovať emisie spôsobujúce skleníkový efekt do roku 2010 o 8 %. Dá sa to len šetrením energie a využívaním obnoviteľných zdrojov energie, kde má biomasa – pelety najväčší potenciál na Slovensku.

Výhody peliet pri spaľovaní, v porovnaní s neupraveným drevným odpadom:

  • vyššia energetická účinnosť
  • vysoká výhrevnosť - 17 Mj/kg
  • nízky obsah popola (do 1 %)
  • nízky obsah vody (8 % - 10 %)
  • redukcia objemu - nízke nároky na skladovacie priestory (650 kg/m3)
  • bezobslužná plnoautomatická prevádzka a regulácia
  • nízka produkcia emisií pri spaľovaní
  • prijateľná cena na jednotku vyrobeného tepla
  • plnohodnotná náhrada za iné druhy paliva
  • obnoviteľný zdroj energie na vykurovanie

Združenie BIOMASA – Váš partner pre vykurovanie peletami

Kompetentným partnerom na území celého Slovenska, ktorý Vám poradí pri otázkach spojených s výberom a správnym výkonom vykurovacieho systému, s plánovaním skladovacích priestorov na drevné pelety, s voľbou dodávateľov paliva a nákladov s tým spojenými, je predovšetkým združenie BIOMASA. Vo veľkej časti Slovenska sprostredkuje návštevy existujúcich kotolní a väčšinu vašich otázok dokáže zodpovedať predovšetkým elektronickou poštou, alebo pri osobnej návšteve.

V prípade ďalších otázok sú Vám k dispozícii poradenské miesta Slovenskej energetickej agentúry alebo samotné združenie BIOMASA.

Drevné pelety vyrobené združením BIOMASA môžete získať v spoločnosti BIOPEL, a.s., ktorá zabezpečuje ich dodávku na väčšiu časť Slovenska alebo Vám poradí priamo výrobcu peliet vo Vašom regióne. Dávajte pritom pozor na to, či pelety spĺňajú normy EÚ. Nekvalitné pelety by vám spôsobili veľa problémov.

Staňte sa i Vy nadšencom a záujemcom o využitie biomasy na Slovensku

TOPlist