skenitde

História združenia BIOMASA sa začala nosným projektom „Integrovaná logistika pre využívanie energie z biomasy – Redukcia emisií tvoriacich skleníkový efekt cez využívanie biomasy na severozápadnom Slovenku“. Výsledkom tohto projektu bolo postavenie fabriky na výrobu peliet v Kysuckom Lieskovci a rekonštrukcia 44 kotolní na kotolne spaľujúce pelety. Projektom sa vytvorilo 33 pracovných miest, dosiahla sa redukcia CO2, vytvoril sa fungujúci domáci trh s peletami

Manažment združenia BIOMASA má viac než desaťročné skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov. Implementácia všetkých projektov bola úspešná. O úspešnej realizácií svedčia dosiahnuté výstupy a výsledky, ako i rozsiahle audity jednotlivých projektov, ktoré preukazujú, že všetky projekty sa realizujú v súlade s pravidlami poskytovania podpory.

BIOMASA naďalej pracuje na nových projektoch. Súčasným cieľom združenia je úspešne implementovať nové projekty, na ktoré BIOMASA získala zdroje priamo z EÚ. Nové projekty sú zamerané na posilnenie postavenia združenia BIOMASA v stredoeurópskom priestore.

TOPlist