skenitde

Vytlačiť

Nosný zrealizovaný projekt - Popis projektu

Hlavnou aktivitou združenia Biomasa v rokoch 2000 - 2006 bola realizácia veľkého investičného projektu: Integrovaná logistika pre využívanie energie z biomasy - Redukcia emisií tvoriacich skleníkový efekt cez využívanie biomasy na severozápadnom Slovensku.

Projekt spája:

  • rekonštrukciu kotolní v školách a iných verejných budovách z neekologického uhlia, koksu, oleja a kalov,
  • realizáciu základných energetických opatrení,
  • výrobu paliva (drevných peliet)  pre tieto kotolne a ďalších záujemcov

Priniesol komplexné riešenie pre zavedenie a rozšírenie vykurovania drevnou biomasou a vytvorenie trhu s biomasou, resp. drevnými peletami na Slovensku.

Neodmysliteľnou súčasťou projektových aktivít bolo zvýšenie informovanosti a povedomia obyvateľov, zástupcov samospráv a štátnych inštitúcií v iných regiónoch Slovenska o spracovaní biomasy na vysoko hodnotné palivo a o jej využití v energetike.

Lokalizácia projektu:

Žilinský a Trenčiansky kraj. Pristúpením Košického samosprávneho kraja za člena združenia sa projekt rozšíril i na východ Slovenska.

Slovensko je bohaté na drevnú surovinu, drevný odpad a vybraté lokality sú výsledkom dlhodobých analýz.

Na príprave projektu sa okrem združenia BIOMASA podieľali nasledovní partneri:

  • Ballast-ECI z Dánska,
  • Agentúra pre regionálny rozvoj v Žiline
  • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MÍĽNIKY V REALIZÁCII PROJEKTU


1999
Idea projektu, založenie združenia BIOMASA

2000 Rekonštrukcia 2 pilotných kotolní

2000 – 2002 Príprava projektu, prípravné práce, analýza uskutočniteľnosti a hľadanie finančných zdrojov, informačné a propagačné aktivity

2003 Kompletné finančné zdroje - začiatok realizačnej fázy

Slávnostné položenie základného kameňa výroby peliet

Rekonštrukcia prvej a najväčšej kotolne v Ľubochni

2004 Rekonštrukcia 9 kotolní, prevádzka 12 kotolní

Začiatok výroby peliet (vyrobených prvých 1 000 ton)

2005 Rekonštrukcia 19 kotolní vo verejných budovách a 12 pilotných malých kotolní v rodinných domoch  a ich prevádzka

Výroba peliet, začiatok predaja na domácom a zahraničnom trhu

2006 Inštalácia poslednej kotolne v škole

Prvá vykurovacia sezóna s prevádzkou všetkých 44 kotolní na pelety
Hodnotenie a záverečné správy

2003 – 2006 Propagačné aktivity a šírenie výsledkov projektu

TOPlist