skenitde

Vytlačiť

Nosný zrealizovaný projekt - Ciele a náplň projektu

Hlavný cieľ

Využívaním biomasy, konkrétne drevných peliet na vykurovanie, prispieť k redukcii emisií skleníkových plynov na severozápadnom Slovensku.

Čiastkové ciele:

 • vytvoriť na Slovensku trh s drevnými peletami, a to postavením Centrálnej spracovateľskej a riadiacej jednotky (CPU) na výrobu drevných peliet, vytvorením dopravného systému pre zabezpečenie zvozu drevného odpadu a dodávky peliet do kotolní viacerými spôsobmi a zabezpečením dostatočne veľkej základne odberateľov
 • výmenou existujúcich kotlov na uhlie, koks, olej a kaly za kotly spaľujúce drevné pelety zabezpečiť zdroj vykurovania v školách a verejných budovách, ktorý bude ekonomicky únosný a zároveň prijateľný pre životné prostredie
 • prispieť k zlepšeniu životného prostredia v regióne
 • zvýšiť povedomie a informovanosť verejnosti o využívaní obnoviteľných energetických zdrojov, najmä biomasy, ako i záujem ľudí o zavedenie vykurovania biomasou, a tým využívanie miestneho drevného odpadu

Náplň projektu

Hlavnými aktivitami projektu sú:

budova
1.       Výstavba Centrálnej spracovateľskej a riadiacej jednotky na výrobu drevných peliet (CPU)


2.         Rekonštrukcia 44 kotolní
a nahradenie kotlov spaľujúcich uhlie, koks, olej a kaly kotlami spaľujúcimi drevné pelety - inštalovanie prvých systémov na spaľovanie drevných peliet vo verejných budovách na Slovensku.


3.         Prevádzka CPU

 • zber a zvoz drevného odpadu do CPU;
 • výroba drevných peliet;
 • balenie, skladovanie a predaj peliet;
 • rozvoz peliet do kotolní vlastnou cisternou, kontajnermi, dodávkovým vozidlom;
 • prevádzka kontrolného a riadiaceho systému CPU a všetkých kotolní.

obr2

 

4.         Prevádzka kotolní na biomasu v členských obciach združenia

 • výroba tepla a jeho predaj konečným užívateľom (členom združenia, prípadne ďalším spotrebiteľom)
 • riadiaci a monitorovací systém kotolní
 • servis kotolní

Dosiahnuté výsledky:

 • redukcia emisií CO2, SO2, NOx a prachových častíc
 • modernizácia vykurovacích systémov
 • zlepšenie energetickej efektívnosti
 • zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie
 • nárast opätovného využívania miestneho drevného odpadu
 • posilnenie miestnej ekonomiky a celkovej ekonomiky Slovensku
 • vytvorenie 33 nových pracovných miest
 • vytvorenie konkurencie na trhu s palivami na vykurovanie
 • zníženie závislosti Slovenska na dovoze palív
 • zvýšenie všeobecného povedomia o využívaní alternatívnych zdrojov energie.

TOPlist