skenitde

Vytlačiť

Nosný zrealizovaný projekt - Výsledky projektu

Článok o výsledkoch projektu uverejnený v publikácii EU - LIFE a energia (str.12, v AJ).

1. Projekt vytvoril skutočný trh s drevnými peletam i na Slovensku, spropagoval biomasu a podstatne prispel k rozvoju vykurovania biomasou na Slovensku.

2. Postavená fabrika na výrobu peliet v Kysuckom Lieskovci

fotka_pohlad

3. Výroba peliet v roku 2006 dosiahla 10 000 ton, plán na rok 2007 je 12 000 ton, čo je celková výrobná kapacita. Pelety sa dodávajú do kotolní zrekonštruovaných v rámci projektu, na slovenský trh a export do zahraničia (najmä do Talianska).

Hlavnou prioritou združenia BIOMASA je rozvíjať slovenský trh s peletami a zvyšovať každoročne predaj peliet na Slovensku (okrem spotreby vo vlastných kotolniach)

 

graf01

Prostredníctvom projektu sú miestne zdroje biomasy znovu využívané priamo v regióne - v roku 2006 bolo znovu využitých 18 000 ton pilín z miestneho drevospracujúceho priemyslu, do budúcnosti by toto množstvo malo vzrásť až na 23 tisíc ton pilín.

4. Projekt nahradil viac ako 29 MW tepla v kotolniach na uhlie a koks inštaláciou nových kotlov na biomasu s kapacitou 13 MW kW. Rekonštruované kotolne boli pilotnými projektmi vo verejných budovách na Slovensku.

nosny_projekt2

5. 44 nových kotolní na biomasu nahradilo celkovo 100 zastaralých, neefektívnych kotlov v 54 starých uhoľných kotolniach. V mnohých budovách boli zrealizované i opatrenia energetickej efektívnosti, zmodernizované a vyregulované vykurovacie systémy, (zaviedli sa nové prevádzkové pravidlá pre vykurovanie) a  mnohí užívatelia zaznamenali v budovách vyššiu kvalitu vykurovania (čo bolo veľmi vítané najmä v školách a materských školách).

Príklad kotolne pred a po rekonštrukcii

rekonstrukcia

 

6. Ročná redukcia emisií CO2 dosiahnutá výmenou palivového zdroja, realizáciou opatrení energetickej efektívnosti a spotrebou vyrobených peliet dosahuje 20 tisíc ton.

7. Projekt vytvoril 33 pracovných miest a podstatne prispel k regionálnemu rozvoju.

8. Projekt posilnil miestnu ekonomiku, prostredníctvom mnohých zmlúv s miestnymi firmami (suroviny, výstavba, technológia, služby), ako aj so spotrebiteľmi peliet. Taktiež pomáha rozvoju obchodu a podpore služieb v oblasti obnoviteľnej energie a energetickej efektívnosti, prostredníctvom skúseností získaných z projektu.

9. Projekt bol ocenený viacerými oceneniami:

-Národné ocenenie Energy Globe Award 2006

-Európska cena Climate Star 2004 za miestne aktivity v oblasti ochrany ovzdušia

-Medzinárodná cena na ochranu životného prostredia ÖGUT v roku 2001.

10. Za najväčší úspech Združenia BIOMASA môžeme považovať, že taká široká škála starostov a riaditeľov rôznych organizácií dokáže spolupracovať s cieľom dosiahnuť spoločný prospech.

  • Položenia základného kameňa CPU v Kysuckom Lieskovci - 10. októbra 2003

Položenie základného kameňa Položenie základného kameňa

  • Slávnostné otvorenie CPU - 17. septembra 2004

otvorenie03 otvorenie04 otvorenie05 otvorenie06

TOPlist