skenitde

Vytlačiť

POVYBIOM - Podpora využívania biomasy v prihraničných regiónoch SR a ČR

intereg_logo

Program: INTERREG III A SR – ČR 2004 – 2006
Realizácia: Marec 2006 – Február 2007
Partneri: BIOMASA – partner na slovenskej strane

Regionální environmentálni centrum, Valašské Meziříčí – partner na českej strane

Projekt sa zameriava najmä na využitie malých biomasových systémov v lokálnych podmienkach. Na základe skúseností, ktoré majú partneri z realizovaných  investičných a neinvestičných projektov podpory OEZ, sa projekt zameriava na šírenie informácií o energetickom využívaní biomasy a vytvára cezhraničné fórum pre šírenie praktických skúseností z plánovania, inštalácie a prevádzky moderných vykurovacích systémov na biomasu.

Hlavný cieľ projektu:

je spolupráca organizácií slovensko-českého hraničného regiónu pri podpore využívania biomasy ako obnoviteľného energetického zdroja, ktorý má pozitívny vplyv na sociálno-ekonomický rozvoj regiónu a prináša environmentálne profity.

Popis projektových aktivít:

  • prezentácia slovenských skúsenosti v Čechách a naopak na odborných seminároch spojených s putovnou výstavou ktorá predstaví možnosti a praktické postupy využívania biomasy a zavádzanie biomasových energetických systémov
  • exkurzie do prevádzok využívajúcich a spracujúcich drevnú biomasu
  • realizácia informačných dní v záujme zvyšovania informovanosti cieľových skupín prostredníctvom stretnutí s odborníkmi
  • príprava a tlač informačných materiálov, ktoré budú slúžiť ako praktický sprievodca pre záujemcov o využívanie biomasy

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet:                 567 800 Sk

Dotácia:                              539 410 Sk

 

TOPlist