skenitde

Vytlačiť

EKOprogramy pre deti 2019

ZS Slobodny slovensky vysielac Banska BystricaZdruženie BIOMASA v mesiacoch máj a jún 2019 organizuje pre deti materských a základných škôl druhý ročník Detských vzdelávacích EKO programov pod názvom OBJAVUJ Bioklimatický PArk. Táto aktivita je jednou z plánovaných AFTER LIFE aktivít ukončeného projektu SMAPUDE_LIFE

Cieľom je zdôrazniť aký dôležitý je kontakt s prírodou pre zdravý rozvoj detí a pre ich výchovu. Deti sa presvedčia, že príroda nerobí nič zbytočne a nám sa zdá, že má čarovnú paličku lebo počas programu aktívne spolupracujú, zapájajú sa, skúmajú a dávajú zvedavé otázky.

Vytlačiť

AFTER LIFE exkurzia pre študentov základných a stredných škôl

studenti sklad pilinV marci opäť BIOMASA otvorila svoje brány pre verejnosť troma exkurziami. Privítali sme študentov 8. a 9. ročníka základnej školy a Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou.

Prehliadka začala prezentáciou Biomasového Logistického Centra v showroome drevných biopalív. Študenti si prezreli rôzne druhy biopalív z domácich obnoviteľných zdrojov, ktoré v BIOMASE ponúkame a dodávame do domácností ako zdroj paliva na vykurovanie. Taktiež videli aj moderné typy pecí a kachlí na pelety. Najzaujímavejšie boli peletové kachle, ich automatická prevádzka a obsluha ovládačom ako ,,k telke". Informácia o tom, že pri kúrení nepotrebujú zapaľovač ani pravidelné prikladanie polienok, či časté vymetanie popola vyvolala pozitívne úsmevy. Po prezentácii sme navštívili aj výrobu, kde sa študenti oboznámili s celým výrobným procesom od zvozu pilín až po konečný produkt – pelety a ich následné skladovanie a distribúciu k spotrebiteľom.

Zámerom BIOMASY je vzdelávať a informovať o environmentálnom i ekonomickom prínose využívania obnoviteľných zdrojov energie, vytvárať nové pracovné miesta a zabezpečovať prísun kvalitného ,,recyklovaného" vykurovacieho paliva v regióne.

Exkurzie pre žiakov a študentov sa realizujú v rámci AFTER LIFE aktivít projektu SMAPUDE LIFE, so zameraním na deti a mládež.

Vytlačiť

Exkurzia pre študentov

05 exkurzia SOS stavebna ZA22. novembra 2018 sme v BIOMASE privítali študentov z SOŠ Stavebnej zo Žiliny. Študenti abslovovali prednášku v showroome drevných biopalív, kde mali možnosť prakticky vidieť domáce obnoviteľné zdroje energie vo forme drevnej biomasy pre produkciu tepla v domácnostiach, školách, verejných budovách a pod. Po prezentácii sa študenti mohli pozrieť priamo do výroby a logisického systému pre skladovanie a distribpciu drevných peliet. Našim cieľom je upriamiť pozornosť predovšetkým na environemntálny ale i ekonomický prínos využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú schopné vytvárať nové pracovné miesta i tržby v regióne. 

Exkurzie pre študnetov sa realizujú v rámci AFTER LIFE aktivít projektu  SMAPUDE_LIFE, zameraných na deti a mládež.

Vytlačiť

Informačné stretnutie v prírode

39 Hody 2018Informačné stretnutie sa konalo 23. júna 2018 v Bioklimatickom Parku Drienová. Účastníkom stretnutia sa v rámci prezentácie Bioklimatického Parku prezentovali výsledky 4-ročnej práce a najmä implementovaných opatrení pre ozdravenie krajiny a klímy.

V Bioklimatickom Parku Drienová pribudol Gazdovský dom, ktorý slúži aj ako praktické školiace stredisko pre obnoviteľné zdroje energie. Významné sú najmä výsledky zrealizovaných vodozádržných opatrení, o ktorých sa účastníci presvedčili pri prezentácii Bioklimatického parku.

Informačné podujatia v prírode v Bioklimatickom Parku Drienová sa realizujú v rámci AFTER LIFE aktivít projektu  SMAPUDE_LIFE, zameraných na širokú verejnosť

 

Vytlačiť

Prečo byť s deťmi vonku

Ano pre zivot 0216. august 2018 - Bioklimatický Park Drienová navštívili aj matky s deťmi z domova G. B. Molla v Rajci. Počas leta mali deti a ich mamy zaujímavý program, ktorého cieľom bolo podporiť rodiny v kríze pri získaní a upevnení životných a sociálnych zručností.  Prečo byť s deťmi vonku – bol názov seminára, počas ktorého v Bioklimatickom parku Drienová prežili matky s deťmi aktívny čas a v rámci seminára mali príležitosť spoznávať biodiverzitu rastlinnej a živočíšnej ríše. Pod vedením lektorov pozorovali spôsob života včiel a následne v rozhovoroch porovnávali a hľadali východiská aj pre život v rodine. Aktivita sa realizovala v rámci AFTER LIFE informačných aktivít projektu SMAPUDE_LIFE

TOPlist