skenitde

PODUJATIA - EU A PROGRAM LIFE

Vytlačiť

Propagačné jazdy špeciálnym vozidlom "Green Energy Vehicle"

Propagačné jazdy prezentačným vozom sa pravidelne konajú a BIOMASA sa zúčastňuje na rôznych oblastných podujatiach ako jarmoky, výročia, stretnutia rôznych skupín, ekumenické stretnutia a pod.

Na fotografiách je znázornené toto vozidlo vo forme konského povozu, ktoré slúži na ukážku rôznych druhov biomasy a využitia solárnej energie na ohrev vody a výrobu elektrickej energie. Na povoze sú osadené fotovoltaické články využívajúce solárnu energiu na výrobu elektrickej energie. Vyrobená elektrická energia sa akumuluje a uchováva v batériách.


Vytlačiť

Areál ustajnenia koní - Park Drienová

Areál vznikol z dôvodu nutnosti ustajnenia koní, ktoré sú súčasťou špeciálneho vozidla „Green Energy Vehicle". Areál je v prenájme BIOMASY v celkovej ploche 25 ha. Areál je v prenájme od apríla 2014 a v pôvodnom stave bol veľmi zdevastovaný nešetrným zaobchádzaním. Množstvo dobrovoľníkov sa preto spojilo a spoločnými silami sa snaží celý areál postupne ozdravovať a prinavrátiť mu život. Táto aktivita vznikla nutným opatrením, kde sa hľadal priestor pre kone s cieľom zabezpečiť osobitné miesto pre organizovanie diseminačných a školiacich aktivít.

TOPlist