skenitde

NETWORKING

Vytlačiť

Zrealizované stretnutia s partnermi z Európskych krajín v rámci networkingu

Členovia projektového tímu sa zúčastnili viacerých stretnutí, exkurzií a rokovaní s partnermi, ktorí sa zameriavajú na využívanie biomasy a solárnej energie, kde čerpali nové informácie a zároveň si vymieňali skúsenosti. S každým partnerom sa predpokladá spolupráca aj do budúcnosti v rámci aktivít projektu aj po jeho ukončení.

P.č.

Stretnutie

Dátum konania

12.

 

Odborné podujatie v strednom Taliansku zamerané na udržateľnosť a ochranu životného prostredia a s tým súvisiaci udržateľný obchod s drevnou biomasou – drevnými peletami.

3. - 5.5.2017

11. Pracovné stretnutie a účasť na medzinárodnom podujatí Strategického stretnutia ozdravovania biotopov planéty Zem. V rámci podujatia členovia projektového tímu absolvovali viacero stretnutí s partnermi v Portugalsku, kde sa vymieňali skúsenosti využívania pôdy ako zdroja biomasy. Pán Kravčík prezentoval na stretnutiach skúsenosti z realizácií opatrení na zadržanie vody v území a vplyv na biomasu.

14.-17.05.2016

10. Členovia projektového tímu v rámci seminára Doing business in Slovakia prezentovali projekt SMAPUDE_LIFE a jeho aktivity. Seminár bol organizovaný veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Oslo a bol zameraný na skúsenosti s podnikaním na Slovensku v rámci slovensko – nórskeho partnerstva. BIOMASA prezentovala svoje aktivity v projekte a ďalšie svoje aktivity v oblasti využívania biomasy. V rámci seminára bola BIOMASA oslovená na ďalšie diskusie v rámci novej spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia.

10.11.2015

9. Stretnutie s organizáciami implementujúce projekty LIFE v rámci Writers seminára 2015 programu LIFE, Praha, Česká republika

27.08.2015

8. Prezentácia projektov LIFE na Informačnom seminári k programu LIFE, Brno, Česká republika, Ministerstvo životného prostredia v Českej republike, stretnutie s partnermi z Českej republiky implementujúci projekty programu LIFE

15.06.2015

7. Pracovné stretnutie so zástupkyňou organizácie Ökoenergie-cluster Rakúsko vo Welse na medzinárodnom veľtrhu zameranom na energetickú efektívnosť budov Energiesparmesse

27.02.2015

6. Pracovné stretnutie, výmena skúseností – Nórske spoločnosti – IDN – International Development Norway a NFG – Norway Forestry Group

20.01.2015

5. Seminár pre organizácie implementujúce projekty LIFE

26.06.2014

4.

Pracovné stretnutia v Taliansku - CONSORZIO DI BONIFICA Veronese Verona – projekt LIFE+ InBioWood – LIFE12 ENV/IT/000153

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – projekt LIFE+_Climate changE_R – LIFE12 ENV/IT/000404

16.-20.06.2014

3.

Aktívna účasť na celoeruópskej konferencii GREEN WEEK 2014 spojená s prevzatím ocenenia BEST LIFE project (CHEFUB)

3.-5.6.2014

2.

Pracovné stretnutie v Slovinsku v sídle spoločnosti SLOPAK – projekt SEPARATE COLECTION – LIFE10 INF/SI/000136

26.-28.11.2013

1.

Kickoff meeting projektov LIFE

05.11.2013

 

TOPlist