skenitde

Vytlačiť

Layman's Report

Na záver projektu BIOMASA pripravila stručný materiál k aktivitám projektu, ktoré boli zrealizované. Materiál slúži pre širokú verejnosť a je k dispozícii na stiahnutie.

V správe sa dozviete výsledky projektu, ktoré sa podarilo úspšenou realizáciou naplniť a celkové vyhodnotenie rpojektových aktivít. Zároveň máte možnosť stiahnuť si materiály, ktoré boli počas projektu vydané, ako aj videodokumentáciu a úspešnú rozprávku Motýľ Jasoň.

TOPlist