skenitde

RIADIACA KOMISIA

Vytlačiť

Riadiaca komisia SMAPUDE

Zasadnutia Riadiacej komisie SMAPUDE prebiehajú pravidelne v zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku. Od apríla 2015 niektoré zasadnutia RK_SMAPUDE boli vykonané elektronicky. Ku dňu 31.8.2016 RK_SMAPUDE zasadla celkom 12 krát, z toho 4 zasadnutia sa konali elektronicky.

P.č

Zasadnutie Riadiacej komisie SMAPUDE

Miesto konania

Dátum konania

13. Správa o aktivitách projektu za obdobie 1.8.2016 - 31.5.2017

Kysucký Lieskovec

07.06.2017
12. Správa o aktivitách projektu za obdobie 01.04. - 26.07.2016
elektronicky

28.07.2016

11. Správa o aktivitách projektu za obdobie 01.01. - 30.04.2016 elektronicky

21.04.2016

10. Správa o aktivitách projektu za obdobie 01.11.2015 - 27.01.2016
Kysucký Lieskovec

27.01.2016

9. Správa o aktivitách projektu za obdobie 01.07. - 30.11.2015
elektronicky

30.11.2015

8. Správa o aktivitách projektu za obdobie 01.04. - 31.07.2015
elektronicky

 28.07.2015

7. Správa o aktivitách projektu za obdobie 01.04. - 30.06.2015
Kysucký Lieskovec

 30.04.2015

6. Správa o aktivitách projektu za obdobie 01.01. - 31.03.2015
Kysucký Lieskovec

29.01.2015

5. Správa o aktivitách projektu za obdobie 01.07 - 30.09.2014
Kysucký Lieskovec

12.11.2014

4.

Správa o aktivitách projektu za obdobie 01.04. - 30.06.2014

Kysucký Lieskovec

24.07.2014

3.

Správa o aktivitách projektu za obdobie 01.01. – 31.03.2014

Kysucký Lieskovec

30.04.2014

2.

Správa o aktivitách projektu za obdobie 01.09. - 31.12.2013

Kysucký Lieskovec

29.01.2014
1. Úvodné stretnutie Riadiacej komisie projektu Kysucký Lieskovec

26.09.2013

 

TOPlist