skenitde

Vytlačiť

Workshop "Malé vykurovacie systémy na biomasu", 19. – 20. jún 2006

BIOMASA v spolupráci s Intitute for Energy - Joint Research Centre v Holandsku zorganizovala vo svojom sídle v dňoch 19. – 20. júna 2006 medzinárodný workshop na tému:

“Príprava biomasy ako paliva a malé vykurovacie systémy na biomasu - miestne riešenia pre miestne potreby”

Cieľom workshopu bolo zabezpečiť  stretnutie expertov, ktorí sa z rôznych pohľadov venujú malým vykurovacím systémom či už v oblasti technológií, prevádzky i prípravy paliva, ale aj ďalších  súvislostiach.

Na workshope sa zúčastnilo 32 účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Bulharska, Českej republiky, Holandska, Rakúska, Rumunska a Talianska. Diskusie, ktoré prebiehali v rámci workshopu po každej prezentácii, poukázali na vysoký záujem návštevníkov o túto tému.

Jedným z cieľov workshopu bola aj možnosť, aby  diskutovali o tejto téme ľudia prakticky zapojení do využívania biomasy (výroba tepla, výroba a predaj technológií, marketing, reklama atď.) zo skúsených európskych krajín a Slovenska, ktorí predniesli prezentácie alebo sa zúčastnili workshopu ako návštevníci s expertmi na európskej úrovni z Institute for Energy a výskumníkov z univerzít.  Súčasťou tohto workshopu bola aj exkurzia účastníkov do výroby peliet v BIOMASE.

Workshop bol zrealizovaný v rámci projektov ACCESS, AGRIFORENERGY a CLEANWEB.
Stránka siete PREWIN v rámci projektu CLEANWEB manažovaného Institute for Energy http://prewin.jrc.nl/


Prezentácie:

Privítanie a prezentácia BIOMASY - L. Židek
Cleanweb project - Ch. Hunter
EU energy protection - D. Baxter
AgriForEnergy project - H. Jauschnegg
Slovakia - L. Židek
Slovenia I. - N. Krajnc
Slovenia II. - N. Krajnc
Austria - H. Jauschnegg
Bulgaria - A. Nikolaev
P. Kisel P.Horbaj TU Košice
V. Beno RADEN
C. Bryol PONAST
Italy - V. Francescato
J. Bednarčák BIMPEX

TOPlist