skenitde

Vytlačiť

Energy week 2010

Združenie BIOMASA realizovalo ako spoluorganizátor Týždňa trvalo udržateľnej energie v Európe v roku 2010 na Slovensku exkurziu v podniku na výrobu peliet v Kysuckom Lieskovci zameranú na tému VYKUROVANIE PELETAMI. Exkurzia bola určená predovšetkým pre mládež a bola k dispozícií počas celého energetického týždňa od 22. – 26.3.2010.

Súčasťou exkurzie bola prednáška o obnoviteľných zdrojov energie, o výrobe drevných peliet a ich využití ako vhodného zdroja tepelnej energie pre domácnosti, zdravotnícke, školské a rôzne iné zariadenia, prednáška o súčasných inovatívnych aktivitách vo výrobe drevných peliet a výrobe tepla. Po prednáške dostali študenti priestor na otázky, nasledovala voľná debata so študentmi a zodpovedanie ich otázok. Študentov a ich pedagógov najviac zaujímalo praktické využitie drevených peliet v domácnostiach i spôsob financovania a dotácií pre túto oblasť.

Veľkej pozornosti sa dostalo praktickej ukážke vykurovania peletami vo funkčnom krbe, umiestnenom vo vstupnej hale budovy združenia BIOMASA. Takto sa mohli sami presvedčiť, že vykurovanie peletami je moderné, funkčné, pohodlné a nezaťažuje životné prostredie. Po diskusii sa študentom ukázala prevádzka na výrobu peliet. Študentov zaujímali i technické parametre výrobnej linky a výrobný postup spracovania pilín na pelety.

Na exkurziách sa zúčastnilo 110 študentov stredných a vysokých škôl. Počet účastníkov prevýšil ročník 2009 a výrobu drevných peliet na Slovensku si v roku 2010 prišli pozrieť i študenti z Islandu.

Fotogaléria

TOPlist