skenitde

Vytlačiť

Green week 2012 v združení BIOMASA

BIOMASA podobne ako počas minulých rokov aj tento rok organizovala satelitné podujatie „Green week 2012 (Zelený týždeň)“ ku hlavnému podujatiu konanému v Bruseli. Nosnou témou tohtoročného podujatia bola voda. Na podujatí sa zúčastnilo celkovo 173 detí 4 základných škôl – Spojená katolícka škola Nemšová, Základná škola Horná Poruba, Základná škola Hruštín, Katolícka spojená škola Rajec.

Celá akcia bola rozdelená do dvoch dní (23.5.2012 a 25.5.2012). Jedným z podujatí bola exkurzia pre deti v zariadení Odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej Hore, v ktorom kúria drevenými peletami. Exkurzie sa zúčastnilo 45 školákov základnej školy a gymnázia z Katolíckej spojenej školy v Rajci. Exkurzia sa skladala z troch častí. Najprv si deti vypočuli krátke prednášky o význame vody či už ako tekutiny, súčasti biomasy, ale aj ako o obnoviteľnom zdroji energie. Skúsenosť liečebného zariadenia s kúrením peletami sa odrazila v druhej časti programu, keď sa deti dozvedeli o výhodách kúrenia peletami ako druhu biomasy. Program zavŕšila špeciálna prednáška pre mládež o príčinách užívania drog a doliečovaní sa po vzniku závislosti. Druhý deň 25.05.2012 prebiehalo podujatie v areály BIOMASY . Deti si vypočuli prednášky o význame vody či už ako tekutiny, súčasti biomasy, ale aj ako o obnoviteľnom zdroji energie. Potom mali možnosť vidieť vznik peliet z biomasy (pilín) s použitím vody, ktorá je pri výrobe podstatnou a nevyhnutnou zložkou. Na záver exkurzie deti videli spaľovanie biomasy na výrobu energie v kotolni BIOMASY.

Link podujatia na stránkach EK: http://www.greenweek-2012.eu/satellite-events

IMG_9967 IMG_9992

P1040513 P1040563

TOPlist