skenitde

Vytlačiť

Prednáška Michala Kravčíka v Žiline

Dňa 25.1.2017 sa uskutočnila prednáška Ing. Michala Kravčíka CSc. v Krajskej knižnici v Žiline.

O prednášku pána Kravčíka bol záujem najmä u tých, ktorí si uvedomujú, že príroda a najmä voda v nej je zdevastovaná a z roka na rok jej čím ďalej tým viac ubúda najmä nezmyselným konaním spoločnosti po celom svete. Veľmi jednoduchým spôsobom boli odprezentované hlavné problémy, ktoré spôsobujú čím ďalej, tým častejšie prírodné katastrofy. Intenzívnym rozmachom výstavby, zabetónovaním obrovských plôch a odvodňovaním každej možnej plochy spôsobuje, že dažďová voda odteká do mora a nie je jej možné slnečným žiarením premeniť sa na paru a odparovaním sa dostať späť do ovdušia.

Vytlačiť

Prvé výročie úmrtia priateľa Antona Srholca

ASrholec

V týchto dňoch si pripomíname 1. výročie úmrtia priateľa Antona Srholca. K výročiu jeho úmrtia sa konalo niekoľko spomienkových podujatí "S láskou spomíname na Antónia". Reportáž k výročiu úmrtia Antona Srholca bola odvysielaná aj v televízii TA3.

BIOMASA si výročie pripomenula spoločným spomienkovým stretnutím v prírode pri Pustovni Antona Srholca v Parku Drienová pri Rajci. Stretnutie sa konalo dňa 8.1.2017 o 13.30 h, zamyslením sa našim priateľom Pavlom Židekom.

Vytlačiť

BIOMASA využíva elektrickú energiu výlučne z obnoviteľných zdrojov energie

BIOMASA, združenie právnických osôb už 13 rokov prevádzkuje kotolňu na drevné pelety v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni (NEDU). Kotolňa zároveň zásobuje teplom niekoľko ďalších objektov v blízkom okolí ústavu, ako napr. miestny obecný úrad, materskú školu, základnú školu, bytovku a ďalšie objekty.

BIOMASA prevádzkuje celkom 60 kotolní v regióne Žilinského a Trenčianskeho kraja a kotolňa v Ľubochni je najväčšia. Jedným z hlavným cieľom BIOMASY je využívanie obnoviteľných zdrojov energie z lokálnych zdrojov a v Ľubochni sa táto skutočnosť stáva realitou.

Všetka spotrebovaná energia vrátane výroby drevných peliet a prevádzky kotolne v NEDU je využívaná výlučne z obnoviteľných zdrojov energie, čoho dôkazom je aj získaný Certifikát green POWER na rok 2017. Spotrebovaná energia využívaná z obnoviteľných zdrojov energie bola už aj počas roku 2016.

Vytlačiť

Výsledky nórsko - slovenskej bilaterálnej spolupráce v BIOMASE

BIOMASA, združenie právnických osôb v spolupráci s nórskou spoločnosťou International Development Norway a spoločnosťou BIOPEL, a. s. zorganizovali odborné podujatie zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Odborné podujatie sa konalo v Kysuckom Lieskovci pre študentov technických univerzít s prehliadkou výroby drevných peliet a distribúcie biopalív. Zároveň pre expertov z Nórska Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec prezentovalo spracovanie drevnej hmoty, priamo z ťažby dreva z lesov Rajeckej doliny. Poobedný program celodenného podujatia bol venovaný otvoreniu Biomasového Logistického Centra spoločnosti BIOPEL. Podujatia sa zúčastnili významní slovenskí a nórski odborníci, ktorí sa podieľajú na prenose skúseností a znalostí v oblasti využívania biomasy v rámci slovensko-nórskej bilaterálnej spolupráce.

Vytlačiť

Pozrite si film "Medzi Nebom a Zemou" o BIOMASE a jej aktivitách

DVD FilmProjekt SMAPUDE_LIFE - Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie je v svojej záverečnej fáze a jednou z plánovaných aktivít bola výroba filmu, kotrý bude odvysielaný na obrazovkách národnej televízie. Projekt je zameraný na masívnu kampaň a šírenie informácií o využívaní biomasy a ďalších obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody. Projektový tím BIOMASY pripravil film "Medzi Nebom a Zemou" a zameral sa na vysvetlenie využívania odpadovej biomasy, jej možnosti spracovania na výrobu drevných peliet a plnohodnotný komfort a pohodlie vykurovania objektov peletami.

TOPlist