skenitde

Vytlačiť

Rodinný BIO balíček

nálepkaBIOMASA, združenie právnických osôb, je ako už mnohí viete iniciátorom vzniku Parku Drienová. Táto idea vznikla za účelom vytvoriť priestor, v ktorom by sme sa prinavrátili k ekologickému spôsobu obhospodarovania pôdy, ozdravili zdevastované prostredie ale taktiež vytvorili miesto, kam by ľudia chodili radi a cítili sa tam dobre. Vďaka dobrovoľnému úsiliu mnohých ľudí sa nám to postupne darí - voda sa vracia na miesta kde nebola, biodiverzita rastlinných aj živočíšnych druhov sa pomaly zvyšuje a návštevníkov, ktorí hľadajú chvíľu pokoja pribúda. V spolupráci s OZ Tilia sme vysadili desiatky stromov starých odrôd, prichýlili aj zvieratá o ktoré sa nemal kto postarať a dopestovali obilie bez použitia priemyselných hnojív, herbicídov a pesticídov.

Vytlačiť

GREEN WEEK 2017

poster - skTohtoročnou témou konferencie GREEN WEEK sú ,,Zelené pracovné miesta". BIOMASA sa už po siedmy krát zapája a pripravuje zaujímavé podujatie ,,Zelené pracovné miesta - budúcnosť pre obnoviteľné zdroje energie" pre študentov základných a stredných škôl. Našou snahou je zvýšenie povedomia o obnoviteľných zdrojoch energie a dôležitosti zelených pracovných miest pre spoločnosť a ochranu životného prostredia.

Vytlačiť

Svetový deň vody

Dnes 22.3.2017 je Svetový deň vody, ktorý si pripomíname už štvrťstoročie. Tento deň je príležitosťou na pripomenutie významu vody pre životné prostredie i ľudskú spoločnosť a nevyhnutnosti udržateľného zaobchádzania s vodnými zdrojmi.

Vytlačiť

Medzinárodný deň akcií proti priehradám

Dnes 14.3. je ,,Medzinárodný deň akcií proti priehradám a pre rieky, vodu a život". Tento deň bol prvý krát vyhlasený v roku 1997 na medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala v Brazílii a dnes oslavuje 20 rokov. Pripomínajú si ho ľudia, ktorí boli dotknutí výstavbou priehrad ale aj mnohí ekologicky zmýšľajúci ľudia. Priehrady so sebou prinášajú mnohé environmentálne a deštrukčné hrozby.

Vytlačiť

Súťaž - pre študentov SŠ zapojených v projekte SMAPUDE_LIFE

BIOMASA vyhlasuje súťaž ,,Rozprávka Motýľ Jasoň - premietame pre deti základných a materských škôl". Súťaž je zameraná pre študentov SŠ, ktoré sú zapojené v projekte SMAPUDE_LIFE - Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie.

TOPlist