skenitde

Vytlačiť

Prečo je dôležité používať certifikované palivo

kvalitaDovoľujeme si predložiť pár myšlienok založených na faktoch.

1. Využívanie drevných peliet na vykurovanie má viacero významov. Prvým je ten, že ich príchodom sa dokázalo zvýšiť využívanie odpadových pilín, ktoré dovtedy často ležali, hnili, rozkladali sa a teda zaťažovali životné prostredie hlavne nebezpečným metánom.

2. Pelety sú ďalej obnoviteľným zdrojom energie, teda nie fosílnym palivom (ako uhlie, ropa či zemný plyn). Využívaním fosílnych palív predsa prispievame k zaťažovaniu životného prostredia uvoľňovaním CO2.

3. Drevné pelety sú teda vyslovene moderné a environmentálne palivo a som rád, že mi bolo dopriate venovať sa tejto problematike 20 rokov zo svojho života.

4. Toto sú teda najdôležitejšie veci, prečo máme využívať drevné pelety na vykurovanie!

Vytlačiť

Vítame ľudí, ktorí nechcú cestovať ďaleko za prácou

vstup areal BLCV článku, ktorý bol na konci augusta uverejnený v týždenníkoch MY Kysucké a MY Žilinské noviny sa dočítate o filozofii našich dvoch spoločností BIOPEL & BIOMASA. Cieľom je najmä podpora zamestnanosti, preto ak mate záujem o získanie pracovnej pozície v nasej spoločnosti, kontaktujte nás telefonicky alebo mailom, prípadne rovno pošlite životopis.

BIOMASA je nezisková organizácia, pôsobí 20 rokov a vypracovala sa na lídra v oblasti využívania biomasy a výroby drevných peliet. BIOPEL je akciová spoločnosť, existuje 7 rokov a vyrába, predáva a distribuuje biopalivá a poskytuje dopravné a servisné služby.

Vytlačiť

BIOMASA prezentuje úspešné LIFE projekty

LIFE Informacne dniBIOMASA sa v priebehu mesiaca jún zúčastnila troch Informačných dní na tému „Možnosť získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ , ich synergie s EŠIF a úspešné projekty". Informačné dni sa konali v Trnave, Žiline a Banskej Bystrici, kde BIOMASA prezentovala úspešné projekty, úspechy, skúsenosti a rady pre potencionálnych žiadateľov v rámci programu LIFE.

Informačné dni organizoval Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF. 

Veríme, že informačné dni vytvorili priestor pre zvýšenie povedomia o priamo riadených programoch a samozrejme pre vzájomnú výmenu skúseností a informácií v oblasti priamo riadených programov a ich synergií s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami, čo potvrdili konkrétne pozitívne príklady, ktoré úspešní žiadatelia uviedli vo svojich prezentáciách a ktoré boli obohacujúce a užitočné pre všetkých účastníkov. 

Vytlačiť

EKOprogramy pre deti v školskom roku 2018/2019

ZS Slobodny slovensky vysielac Banska BystricaZdruženie BIOMASA v mesiacoch máj a jún 2019 organizuje pre deti materských a základných škôl druhý ročník Detských vzdelávacích EKO programov pod názvom OBJAVUJ Bioklimatický PArk. Počas týchto dvoch mesiacov sa programov zúčastnilo až 475 detí a 52 pedagógov. Táto aktivita je jednou z plánovaných AFTER LIFE aktivít ukončeného projektu SMAPUDE_LIFE

Cieľom je zdôrazniť aký dôležitý je kontakt s prírodou pre zdravý rozvoj detí a pre ich výchovu. Deti sa presvedčia, že príroda nerobí nič zbytočne a nám sa zdá, že má čarovnú paličku lebo počas programu aktívne spolupracujú, zapájajú sa, skúmajú a dávajú zvedavé otázky.

Vytlačiť

Slovensko zvyšuje produkciu emisií z fosílnych palív

Slovensko v uplynulom roku zvýšilo produkciu emisií a patrí k najhorším členom EU. Článok energieportal.sk tu.

Napriek týmto skutočnostiam, namiesto obmedzovania fosílnych palív Slovensko nadalej dotuje ťažbu, spotrebu a dovoz hnedého uhlia až do roku 2023 (a možno aj dlhšie, ako si "páni" zmyslia).

Ďalšou absurditou je dotovanie výmeny kotlov na zemný plyn, čo znova zvýši emisie.

TOPlist