skenitde

Vytlačiť

Ovocinársky kurz sa vydaril

OZ Tilia v spolupráci so Združením BIOMASA, OZ Pangaea a Katolíckou spojenou školou v Rajci organizovala v sobotu 4.2.2017 ovocinársky kurz, ktorý sa tešil vysokej účasti. Kurz spájal odborné prednášky s praktickou ukážkou v teréne. Fotografie, za ktoré vďačíme Karolovi Uhlárikovi si môžete pozrieť tu.

Vytlačiť

Crowdfundingová kampaň na mikroelektráreň

Spoločnosť Tuvatech, s.r.o. so sídlom v Trenčíne, je malá vývojová spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom motorov s vonkajším spaľovaním – motorov s rotujúcim piestom – Wankelovho typu. Tieto motory predstavujú efektívne riešenie produkcie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov  (biomasa, slnečná energia, odpadové teplo vo výrobných prevádzkach).

V súčasnosti majú funkčný prototyp parného motora, ktorý testujú v malej mikroelektrárni s výkonom okolo 3 kW. Je kompaktný a efektívny. Ich výroba by priniesla zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na vykurovanie a väčšiu nezávislosť od distribútorov elektrickej energie.

Vytlačiť

Prednáška Michala Kravčíka v Žiline

Dňa 25.1.2017 sa uskutočnila prednáška Ing. Michala Kravčíka CSc. v Krajskej knižnici v Žiline.

O prednášku pána Kravčíka bol záujem najmä u tých, ktorí si uvedomujú, že príroda a najmä voda v nej je zdevastovaná a z roka na rok jej čím ďalej tým viac ubúda najmä nezmyselným konaním spoločnosti po celom svete. Veľmi jednoduchým spôsobom boli odprezentované hlavné problémy, ktoré spôsobujú čím ďalej, tým častejšie prírodné katastrofy. Intenzívnym rozmachom výstavby, zabetónovaním obrovských plôch a odvodňovaním každej možnej plochy spôsobuje, že dažďová voda odteká do mora a nie je jej možné slnečným žiarením premeniť sa na paru a odparovaním sa dostať späť do ovdušia.

Vytlačiť

Prvé výročie úmrtia priateľa Antona Srholca

ASrholec

V týchto dňoch si pripomíname 1. výročie úmrtia priateľa Antona Srholca. K výročiu jeho úmrtia sa konalo niekoľko spomienkových podujatí "S láskou spomíname na Antónia". Reportáž k výročiu úmrtia Antona Srholca bola odvysielaná aj v televízii TA3.

BIOMASA si výročie pripomenula spoločným spomienkovým stretnutím v prírode pri Pustovni Antona Srholca v Parku Drienová pri Rajci. Stretnutie sa konalo dňa 8.1.2017 o 13.30 h, zamyslením sa našim priateľom Pavlom Židekom.

Vytlačiť

BIOMASA využíva elektrickú energiu výlučne z obnoviteľných zdrojov energie

BIOMASA, združenie právnických osôb už 13 rokov prevádzkuje kotolňu na drevné pelety v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni (NEDU). Kotolňa zároveň zásobuje teplom niekoľko ďalších objektov v blízkom okolí ústavu, ako napr. miestny obecný úrad, materskú školu, základnú školu, bytovku a ďalšie objekty.

BIOMASA prevádzkuje celkom 60 kotolní v regióne Žilinského a Trenčianskeho kraja a kotolňa v Ľubochni je najväčšia. Jedným z hlavným cieľom BIOMASY je využívanie obnoviteľných zdrojov energie z lokálnych zdrojov a v Ľubochni sa táto skutočnosť stáva realitou.

Všetka spotrebovaná energia vrátane výroby drevných peliet a prevádzky kotolne v NEDU je využívaná výlučne z obnoviteľných zdrojov energie, čoho dôkazom je aj získaný Certifikát green POWER na rok 2017. Spotrebovaná energia využívaná z obnoviteľných zdrojov energie bola už aj počas roku 2016.

TOPlist