skenitde

Vytlačiť

Výsledky nórsko - slovenskej bilaterálnej spolupráce v BIOMASE

BIOMASA, združenie právnických osôb v spolupráci s nórskou spoločnosťou International Development Norway a spoločnosťou BIOPEL, a. s. zorganizovali odborné podujatie zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Odborné podujatie sa konalo v Kysuckom Lieskovci pre študentov technických univerzít s prehliadkou výroby drevných peliet a distribúcie biopalív. Zároveň pre expertov z Nórska Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec prezentovalo spracovanie drevnej hmoty, priamo z ťažby dreva z lesov Rajeckej doliny. Poobedný program celodenného podujatia bol venovaný otvoreniu Biomasového Logistického Centra spoločnosti BIOPEL. Podujatia sa zúčastnili významní slovenskí a nórski odborníci, ktorí sa podieľajú na prenose skúseností a znalostí v oblasti využívania biomasy v rámci slovensko-nórskej bilaterálnej spolupráce.

Vytlačiť

Pozrite si film "Medzi Nebom a Zemou" o BIOMASE a jej aktivitách

DVD FilmProjekt SMAPUDE_LIFE - Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie je v svojej záverečnej fáze a jednou z plánovaných aktivít bola výroba filmu, kotrý bude odvysielaný na obrazovkách národnej televízie. Projekt je zameraný na masívnu kampaň a šírenie informácií o využívaní biomasy a ďalších obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody. Projektový tím BIOMASY pripravil film "Medzi Nebom a Zemou" a zameral sa na vysvetlenie využívania odpadovej biomasy, jej možnosti spracovania na výrobu drevných peliet a plnohodnotný komfort a pohodlie vykurovania objektov peletami.

Vytlačiť

Výsledky bilaterálnej spolupráce BIOMASY s nórskymi partnermi na odbornom seminári

Pozvanka WEB

BIOMASA, združenie právnických osôb v spolupráci s nórskou spoločnosťou International Development Norway a spoločnosťou BIOPEL, a. s. pripravuje odborné podujatie zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Účasť potvrdili významní slovenskí a nórski odborníci, ktorí sa podieľajú na prenose skúseností a znalostí v oblasti využívania biomasy v rámci slovensko-nórskej bilaterálnej spolupráce. Odborné podujatie je rozdelené na tri časti a je zamerané pre odbornú verejnosť a študentov vysokých škôl a univerzít.

 

Vytlačiť

V parku Drienová pribudlo ďalších 200 stromčekov

129

V sobotu dňa 5.11.2016 sme od rána sadili stromčeky v Parku Drienová. Na akcii sa zúčastnilo takmer 30 dobrovoľníkov z Rajca a okolia. Jednu skupinu viedol Janko Veselý a druhú Pavel Židek. Dokumentáciu robil Karol Uhlárik a Televízia Severka.

Vytlačiť

Vodou za ozdravenie klímy

Vodou za ozdravenie klimy PrednaskaPozývame Vás na predášku nášho významného hydrológa Michala Kravčíka, ktorý v rámci kampane TAM, KDE SPADNE robí osvetu o VODE a jej rozumnom zadržiavaní v krajine. Prednáška sa bude konať v Nitre dňa 7.11.2016.

TOPlist